27 juni 2024

2 min läsning

IT-säkerhet

Panelsamtal: Digitaliseringens roll i nyindustrialiseringen av norra Sverige – hot och möjligheter

Vilken roll har tekniken och digitaliseringen i de stora industrisatsningar som nu genomförs i norra Sverige? Vilka är möjligheterna och utmaningarna, särskilt givet det försämrade säkerhetsläget i omvärlden?

Bildkollage som visar människor och miljöer från Almedalen

Via videolänken ovan kan du se panelsamtalet live när det äger rum.

Den nyindustrialisering som nu pågår i norra Sverige – med över 1 000 miljarder kronor i investeringar - är helt avgörande för landets gröna hållbara omställning. Digitalisering och ny teknik som 5G och AI är en förutsättning för möjliggörandet av denna omställning. I denna spännande panel samlar vi näringsliv och politik som utforskar möjligheterna med ny teknik för att förverkliga och accelerera dessa kritiska industrisatsningar – men även vilka barriärer och hot som finns, och hur vi tar oss an dem. Hur påverkar till exempel det försämrade säkerhetsläget och NATO-medlemskapet den regionala digitala utvecklingen – och vilka krav ställer det på den underliggande digitala infrastrukturen? (Nya talare annonseras löpande.)

Bekräftade medverkande:

  • Carina Sammeli, Kommunstyrelsens ordförande i Luleå kommun

  • Anne Graf, Head of Regional Affairs, H2 Green Steel

  • Tobias Larsson, Chef, företagsaffären, Telia Sverige

  • Magnus Leonhardt, Strategi & Innovationschef, B2B, Telia

  • Stefan Romedahl, President, Boliden Mines, Boliden

  • Anna Olin Kardell, Moderator

Datum: Torsdag 27 juni

Tid: 09:00 - 09.45

Plats: Hos oss på S:t Hansgatan 9, "Rosenhill Trädgård"

Tillbaka till eventsidan

Här kan du se panelsamtalet live när det äger rum, eller i lugn och ro efter att eventet är slut.

Du måste godkänna statistiska och analytiska cookies

Du måste godkänna statistiska och analytiska cookies för att kunna se det här innehållet.