02 juli 2024

2 min läsning

IoT

Installera fiber i lägenhet

Vi hjälper bostadsrättsföreningar och fastighetsägare med allt - planering, eventuellt grävarbete och fiberinstallation. Så här går det till steg för steg.

En glad familj tittar på tv och äter popcorn.

Så här fungerar fiberinstallation i lägenhet - steg för steg

Det första steget är "Offert och beställning"

Du börjar med att kontakta oss för att få en offert på vad fiberanslutningen kommer att kosta. Antingen beställer du Telia Fiberanslutning, där vi levererar både fiberanslutning och kollektiva tjänster, eller alternativet Öppen Fiber, där vi står för fiberanslutningen och de boende själva sedan kan välja operatör och beställa abonnemang på Bredbandswebben.

Planera för att det tar cirka 6-9 månader från offert till färdig fiberinstallation.

Sedan är det dags för steget "Planering"

Vår entreprenör kommer att boka in ett planeringsmöte med dig. Under mötet går ni igenom hur fiberinstallationen kommer att gå till, tidsplanen och du får alla kontaktuppgifter du behöver för projektet.

Några veckor innan arbetet sätter igång skickar vi också ut information till hyresgästerna, både om arbetet och om deras nya abonnemangsutbud.

Dags för installation

Vid själva installationen drar vi en fiberkabel den kortaste vägen från fibernätet i gatan fram till din fastighet och in till en lämplig plats i källaren.

Från källaren bygger vi sedan ett fastighetsnät och i varje lägenhet och lokal installerar vi en medieomvandlare. Via den kan sen hushåll och företag beställa eller uppgradera sina bredbands-, tv och telefonabonnemang.

Vanligtvis gräver vi ner fiberkabeln, men i de fall där det är mer lämpligt kan vi använda oss av en luftburen ledning. Installationen består av följande delar:

  1. Fibernät i gatan

  2. Fiberkabel dragen i ny eller befintlig kanalisation

  3. Intag i husets yttervägg

  4. Access-switch i källaren

  5. Fastighetsnät och medieomvandlare i lägenheter eller lokaler

Abonnemang - bredband, tv och telefoni via fiber

Om du beställt Telia Fiberanslutning behöver hushåll och företag bara aktivera sina Telia-abonnemang för att komma igång. Sedan kan de själva köpa till högre hastighet eller fler tv-paket, anpassat efter deras önskemål.

Om du har valt Öppen Fiber väljer och beställer hushåll och företag sina abonnemang på Bredbandswebben genom att koppla en dator till nätverksuttaget i väggen. Då ser de vilka tjänsteleverantörer de kan välja mellan och vilka erbjudanden som gäller för just dem.

Så går processen till i korthet. Vill du ta kontakt för att få hjälp med fiber till din fastighet når du oss här.

Mer information om Telias tjänster för fastighetsägare, fastighetsutvecklare och bostadsrättsföreningar hittar du också på sidan Fastighet.