02 maj 2024

4 min läsning

IoT

Fem fördelar med att uppgradera din IoT till LTE eller 5G

Avvecklingen av 3G är redan i full gång, och därefter planeras nedstängningen av 2G. För företag som använder IoT innebär det att det är dags att migrera till nyare teknologier som NB-IoT, LTE-M, 4G och 5G. Även om övergången kräver planering och resurser kommer den också med stora fördelar.

Man med surfplatta på ett fält.

 I en undersökning gjord av Transforma Insights fann 95 % av företagen som har migrerat från 2G/3G till nyare nät att det medförde betydande fördelar.  Studien finns i en gemensam rapport som Telia, Ericsson och Transforma tagit fram.  

1. Nya IoT-lösningar med förbättrad datahastighet

4G och 5G erbjuder betydligt högre datahastigheter än 2G och 3G, vilket gynnar applikationer som kräver större mängder data. Det kan till exempel vara videoövervakning, uppkopplad fordonsteknik eller industriell automatisering.  

 Men de nyare teknologierna hanterar inte bara större datamängder, utan hanterar dem också med mycket lägre latens eller svarshastighet. Vilket gynnar applikationer som kräver snabb respons, till exempel fjärrstyrning av maskiner, eller till och med viktiga industriella styrsystem som måste agera med så liten fördröjning som möjligt. Med 5G kommer även ”edge computing”, en kraftfull metod för att ytterligare minska svarshastigheten genom att placera beräkningar och process av data närmare IoT-utrustningen.  

Se fler exempel på IoT-lösningar i vår guide om IoT i 5G-eran

2. Resurs- och kostnadsbesparingar med bättre energieffektivitet

Till skillnad från 2G och 3G är LTE-M och NB-IoT specifikt utformade för IoT genom sin effektiva dataöverföring. Den största fördelen med teknikerna är längre batteritid för IoT-enheter men även att ett stort antal IoT-enheter kan kopplas upp samtidigt utan att kompromissa med prestandan. Den förbättrade energieffektiviteten kan leda till lägre kostnader. Det kan även möjliggöra att verksamhetens resurser kan användas mer effektivt när man kopplar upp saker.  

Till exempel, genom att koppla upp soptunnor med smarta sensorer blir det möjligt att automatiskt registrera när de är fulla och behöver tömmas. Det sparar tid och pengar genom att undvika onödiga resor för sophämtningen. Uppkopplade gatlyktor kan stängas av under tider på dagen när data visar att ingen är närvarande, vilket sparar resurser.  

3. Koppla upp IoT på nya platser med förbättrad täckning

De nyare nätverksteknologierna som LTE-M och NB-IoT har ett mycket bredare täckningsområde, vilket innebär att dina IoT-enheter kan placeras längre från basstationen och ändå behålla en uppkoppling. 

De nyare näten kan också skicka data från platser som tidigare var otänkbara, till exempel djupare inne byggnader eller till och med under jord.  

Vi kopplar idag redan upp sensorer på elnätet i oåtkomliga delar i Norge, eller råttfällor som ligger djupt under jord under stållock och automatiserade industriella fordon som används djupt inne i gruvor. Den moderna nätverksteknologin 5G kan till och med användas som ett alternativ till fiberanslutningar på platser där trådbunden infrastruktur inte finns eller inte skulle vara kostnadseffektiv att implementera. Detta utökar avsevärt möjligheterna för användningsfall i nya områden och når även nya kunder. 

4. Framtidssäkra din IoT för teknikniska och regulatoriska förändringar

Genom att uppgradera till nyare nätverksteknologier säkerställer du även en större förutsägbarhet, eftersom många länder nu har planer eller till och med regler som kräver avstängning av äldre nät. Till exempel kommer 2G och 3G fasas ut relativt snart i många europeiska länder. 

De nyare generationerna av nät kommer leva kvar under en längre tid. LTE har hittills haft en livslängd på cirka 13 år och förväntas vara i bruk de närmaste 20 åren. Större kompatibilitet med framtida teknikgenerationer och ökad säkerhet jämfört med 2G eller 3G innebär också att LTE är ett framtidssäkert val. Både LTE-M och NB-IoT bygger på LTE men ingår i 5G standarden, så de kommer att fortsätta att stödjas så länge 5G är tillgängligt. 5G i sig kommer att finnas kvar under överskådlig framtid, åtminstone väl in på 2040-talet.  

5. Ökad kontroll med nya funktionaliteter

Nyare teknologier kan använda funktionaliteten ”remote sim provisioning” (RSP) i e-sim (embedded sim), vilket öppnar upp nya möjligheter.  Med denna nya funktion kan en IoT-enhet flyttas till ett annat nätverk utan att det fysiskt behövs bytas ut ett simkort, som tidigare var fallet. Detta minskar logistikbekymmer för företag och sparar tid.

Är det dags att uppgradera er IoT? Kontakta oss så hjälper vi er.