30 maj 2024

2 min läsning

IoT

Fyra steg för att framtidssäkra din IoT-lösning

Skiftet från 3G till 5G är på väg in i sin sista fas. Ladda ner vår IoT-guide som listar fyra steg för att ta era IoT-lösningar till nästa nivå av digitalisering och uppkopplad kommunikation.

Kvinna som hoppar bland berg med solnedgång i bakgrunden

Just nu avvecklas 2G- och 3G nät runt om i hela världen. Det är ett led i utrullningen av femte generationens mobilnät och alla de möjligheter det för med sig.

I Sverige är utfasningen av 3G-nätet tänkt att vara klart i slutet av 2025. Planen är att 2G-nätet ska släckas i slutet av 2027. Nedstängningarna innebär att företag som har IoT-lösningar behöver säkerställa att de klarar skiftet till 4G och 5G.

I fyra steg kan du ta era IoT-lösningar från 2G och 3G raka vägen in i 5G-eran. Följ guiden och ta del av våra experters bästa tips för att fasa ut gamla lösningar och välja rätt teknik för framtiden.

Läs bland annat om:

1. När är deadline för era system?

Guiden hjälper er att göra en planering som tar avstamp i hur mycket tid ni har kvar innan er nuvarande lösning slutar att fungera.

2. Få grepp om ert nuläge

I nästa steg hjälper guiden er att inventera befintliga system för att utvärdera konsekvenserna och bedöma omfattningen av uppgraderingen. Vilka enheter har ni aktiva idag, var finns de och hur är de uppkopplade?

3. Identifiera en bättre väg framåt

När ni vet vad som behöver åtgärdas är det dags att hitta rätt teknik för era behov. Guiden hjälper er att utforska möjligheterna och välja rätt byggstenar för mobil uppkoppling, IoT-enheter och programvara.

4. Säkra detaljerna som ger flexibilitet för framtiden

Säkerhet, skalbarhet, implementering och underhåll påverkar kostnader under hela livscykel och avgör livslängden på lösningen. I det här avsnittet får ni hjälp att välja en lösning som uppfyller era behov även i framtiden.

Ladda ner guiden nu och börja planera framåt idag

Vi är i början av 5G-eran. En era som kommer att omvandla företag genom att ta mobilnätens prestanda till en helt ny nivå. Datahastigheterna kommer att bli tillräckligt höga för att ersätta fiber. Svarstiderna blir kortare och kapaciteten tillräckligt hög för att stödja ett omfattande antal enheter. Ladda ner vår guide och börja planera framåt idag.

Avvecklingen av 3G-nätet pågår och nätet kommer att vara helt nedsläckt i slutet av 2025. 2G-nätet kommer att släckas helt i slutet av 2027, men till skillnad från 3G kommer vi att behålla 2G-nätet med full täckning fram till nedsläckningen.

Vår rekommendation är att påbörja utbyte av 2G-utrustning så snart som möjligt för att säkra tjänsternas kvalitet.

Alla IoT enheter eller hårdvara som idag kopplar upp på 2G och 3G berörs . Det kan vara allt från elmätare,  videoövervakning, trygghetslarm och hisslarm till porttelefoner, parkeringsautomater, värmepumpar och kassasystem.  En del utrustning behöver bytas ut helt. Ibland behövs komponenter bytas ut, i andra fall behövs mjukvaran uppdateras. Därför är det viktigt att göra en inventering och undersöka din utrustning. Viktigt att tänka på tal/voice, din uppgraderade enhet behöver fungera med 4G/VoLTE.

Är du osäker om din IoT utrustning kopplar upp på 2G eller 3G?  Det bästa är att ta kontakt med din hårdvaruleverantör direkt.

Har din enhet stöd för 2G eller 4G kommer enheten att skanna efter nya tillgängliga nätverk att koppla upp mot. Se till att enheten inte är låst till 3G så att den kan välja 4G eller 2G.

Om din mobila enhet bara har stöd för 3G kommer den att sluta fungera när 3G nätet successivt släcks. I slutet av 2025 beräknas hela 3G nätet vara stängt i Sverige.

Om din mobila enhet har stöd för både 3G och 2G kommer trafiken att flyttas över till 2G när 3G stängs. 2G har bra täckning, men lägre datahastighet, vilket kan påverka din tjänst om du tex använder streamad videokamera. Se till att din enhet inte är låst till 3G så att den kan välja 2G.

Har din mobila enhet stöd för 4G, 3G och 2G kommer trafiken att flyttas över till 4G eller 2G. Se till att enheten inte är låst till 3G så att den kan välja 4G eller 2G.

Vi har uppgraderat M2M-abonnemangen till 4G. Det har gjorts utan extra kostnad och med samma prisplan. Efter uppgraderingen har din enhet fått tillgång till både 2G och 4G, samt 3G så länge det finns kvar.

Efter att ditt abonnemang uppgraderats kan du behöva starta om din enhet, detta för att den ska känna av att den nya 4G-tekniken finns tillgänglig.

Uppgraderingen gör det möjligt att koppla upp mot 2G och 3G, samt 4G-näten, under förutsättning att din enhet kan hantera det. Enheten kommer att scanna efter nya tillgängliga nät att koppla upp mot.

Teknisk beskrivning av hur enheten scannar mot 4G nätet:
Enheten behöver göra en så kallad attach, en förfrågan, mot nätet för att få reda på att 4G är tillgängligt. Enklaste sättet att göra det är att göra en omstart t. ex. genom OTA-kommando, d.v.s. en omstart av radiodelen. Om omstart inte görs kommer enheten förr eller senare ändå att göra attach, men beroende på hur mycket den exempelvis rör sig i nätet kan det ta tid.

  • Kontrollera att din enhet har stöd för 4G. 

  • Säkerställ att din enhet inte är låst till 3G.

  • Kontakta din hårdvaruleverantör om du har problem med enheten eller behöver hjälp att låsa upp den om den är låst till 3G.

  • Om din enhet och simkort har stöd för 4G men ändå inte kopplar upp mot nätet, kontakta Telia supporten för att få hjälp med att aktivera 4G-tjänsten (en så kallad HSS/HLR uppdatering i nätet).

De flesta uppkopplade M2M-tjänster, maskin-till-maskin-tjänster, kan använda både 2G och 3G, men innan 2G-nätet släcks 2027 måste de uppgraderas eller bytas ut till enheter som klarar 4G eller 5G.

Telia erbjuder redan idag ersättningstjänster baserade på NB-IoT- och LTE-M-teknikerna och har stoppat all nyförsäljning av abonnemang för M2M lösningar som enbart stödjer 2G eller 3G. Befintliga abonnemang har uppgraderat befintliga till 4G.

Börja med att göra en inventering av dina enheter och ta kontakt med din hårdvaruleverantör för att säkra att de har stöd för 2G eller 4G.

Telia har uppgraderat alla M2M-abonnemang till 4G. På MyBusiness hittar du en samlad vy över dina M2M-abonnemang. Där kan det även finnas viss information om enheten: tillverkare och modell och när den senast varit uppkopplad.

Tänk på att 2G-nätet stängs under 2027, så om din enhet saknar stöd för 4G måste den uppgraderas eller bytas ut senast då.

För att sms ska fungera efter 2027 så måste enheterna bytas ut så att de stödjer 4G.

Om ni använder röstfunktionen så måste ni byta till en annan abonnemangsform (Telia IoT Sverige) med tjänsten VoLTE (Voice over LTE) och även byta hårdvara så den har stöd för VoLTE för att tjänsten ska fungera efter 2027. Byte av abonnemangsform kan göras på MyBusiness.

Om du har ett SIM-kort som är äldre än 2006 måste det bytas ut. Du kan beställa ett nytt på Telia MyBusiness

Du beställer nytt simkort på Telia MyBusiness. Logga in och sök upp aktuellt mobilnummer, välj sedan ”Hantera simkort” och därefter ”Nytt simkort”.

Aktivera simkortet inom 30 dagar genom att sätta in det i din M2M-enhet. Då kopplar simkortet automatiskt upp till 4G.

Om simkortet inte aktiveras inom 30 dagar, eller om ni inte har tillgång till MyBusiness kontakta oss på 90 400 och be om ”direktkortbyte”.

Om du administrerar fler än 50 simkort rekommenderar vi serviceportalen Telia IoT Connect. Du kan läsa mer om Telia IoT Connect här.

Du kan läsa mer om vad du bör tänka på när du uppgraderar din mobila enhet här.

Trygghetstelefoner och trygghetslarm hanteras i allmänhet via kommunerna. Telefoner och trygghetslarm med talkommunikation kommer fortsatt att fungera över 2G, så länge det finns 2G-täckning på platsen. Kontakta din kommun angående deras planer på att modernisera trygghetstelefoner och larm.