02 maj 2024

3 min läsning

IoT

Hur hanterar ni er IoT när 3G och 2G stängs ner?

Den pågående nedstängningen av 3G och planerade av 2G, kommer påverka företag som använder IoT-lösningar på olika sätt. För vissa kommer det inte att ha några eller mycket små konsekvenser. För andra krävs planering och åtgärder för att undvika att viktiga IoT-enheter förlorar sin uppkoppling.     Så hur bör ditt företag agera?  

Man med surfplatta

Innan vi går in på de fem sätten som 2G- och 3G-avstängningen kan påverka din IoT, finns det en allmän regel att notera: att sätta upp en plan i ett tidigt skede är alltid bättre än att göra det under en kort tidsfrist. Även om du inte behöver vidta några stora åtgärder inom den närmaste framtiden är det värt att börja planera för när dagen till slut kommer. Detta hjälper till att undvika problem som långa ledtider för hårdvarubeställningar eller behovet av att snabbt bygga upp kompetens och resurser. 

1. Ingen åtgärd nödvändig 

Om dina IoT-enheter inte använder 2G eller 3G och du inte har någon avsikt att använda dessa teknologier, behövs ingen omedelbar åtgärd. Men dubbelkolla eventuell ”fallback” uppkoppling för dina IoT- enheter.  

Även om du för tillfället kan känna dig lugn är det alltid värt att väga fördelar och nackdelar med alternativa teknologier och överväga hur dessa stämmer överens med dina IoT-mål för framtiden. Vill du veta mer om fördelarna med moderna IoT-teknologier? Ta en titt på vår guide som hjälper er att ta er IoT in i 5G-eran.  

2. Förändring av produktplanen

Om du har enheter som använder 2G eller 3G bör du först kolla när näten stängs ner och jämföra den med livslängden för dessa IoT-enheter. Om den tiden för nedläggningen av 2G och 3G täcker den förväntade livslängden på dina IoT-enheter med en bekväm marginal är det bästa steget att se till att dina framtida produktplaner inkluderar att migrera från 2G och 3G till ett framtidssäkert alternativ. Detta bör också hjälpa dig att budgetera mer exakt för framtida distribution och installationskostnader för hårdvara.  

Du kan hitta fler insikter om de potentiella kostnaderna för migrering i den gemensamma rapport som Ericsson, Telia och Transfora Insights tagit fram om nedläggning av 2G och 3G.

3. Accelererad produktplan 

Om livslängden på era IoT-enheter endast kommer att stödjas av 2G eller 3G med ett eller två års marginal rekommenderas ni att revidera er plan eller roadmap för produkten och inkludera en snabbare övergång från 2G och 3G. Genom att samordna det med era vanliga underhållsplaner och inkludera en uppgradering av konnektivitetsmodulen kan processen göras smidigt.   

4. Accelererat utbyte 

Om 2G och 3G nedstängningen är så pass nära att den kommer att påverka några av dina befintliga IoT-enheter inom de närmaste åren bör du accelerera dina planer för produktunderhåll och inkludera ett byte av 2G/3G-enheter eller konnektivitetsmodulen. Ett bättre alternativ än att vänta till sista stund när näten inte längre är tillgängliga 

5. Proaktivt byte

Det mest brådskande och utmanande scenariot är att behöva byta ut befintliga IoT-enheter om nedstängningen av 2G och 3G inträffar innan enheternas livslängd är över. Enheter som redan är installerade och annars inte skulle ha berörts måste bytas ut genom en så kallad ”truck roll”, vilket innebär att tekniker måste sättas in och nya IoT-enheter köpas in i rätt tid.  

Låter det komplicerat? 

Du behöver inte vara orolig, i slutändan har uppgradering från 2G och 3G generellt sett varit en positiv upplevelse för företag, även om de åtgärder som krävs kan variera beroende på det specifika scenario där din IoT-lösning befinner sig. Enligt en undersökning som Transforma Insights gjort klarade en tydlig majoritet av företagen (60%) att navigera genom nätverksskiftet relativt smidigt. Studien finns i en gemensam rapport som Telia, Ericsson och Transforma tagit fram.    

Genom att planera bör du också kunna göra din uppgraderings process så smidig som möjligt. Till hjälp har du vår guide för modernisering av IoT-lösningar