Så digitaliserar det gröna konsultbolaget svenskt lantbruk

Med drygt 6 000 medlemmar är Växa landets största husdjursförening. Nu moderniserar man och gör lantbruksproduktionen ännu mer konkurrenskraftig. – Vår bransch är mitt i en strukturomvandling. Därför måste vi följa med i digitaliseringsvågen, säger Armina Avanes, enhetschef för IT på Växa Sverige.

Läs mer om Nätverk som tjänst

Växa Sverige jobbar med rådgivning och service för sina 6 382 medlemmar, framförallt mjölk- och köttföretagare över hela landet. Med sina 500 anställda arbetar Växa bland annat med avelsrådgivning, förebyggande djurhälsoarbete och rådgivning inom företags- och affärsutveckling. 

Som partner i sin digitaliseringsresa valde Växa Sverige att samarbeta med Telia, som bland annat har hjälpt den rikstäckande organisationen med en nätverks- och växellösning samt mobila abonnemang för samtliga anställda.

– Man kan säga att de har hjälpt oss med allt som har med uppkoppling och telefoni att göra. Vi har just förlängt och uppdaterat avtalet med Telia. Nu tittar vi på att koppla in en växellösning i vårt CRM för ärendehantering. När det kommer in samtal från kunder kan de knappa sig in med sitt kundnummer och få ett ärende öppnat i vårt system, berättar Armina Avanes, IT-enhetschef på Växa Sverige.

Vad är största vinsten med att se över er digitalisering?

– Vi blir mer effektiva. Bland annat kan vår outsourcade växel se vem som är tillgänglig eftersom våra kalendrar är länkade till varandra. Det är väldigt smidigt. 

Ledningsgrupp på olika platser

Utmaningen för Växa Sverige är i mycket att vara en rikstäckande organisation, utspridd över hela landet. Till och med ledningsgruppen sitter på olika platser, nämner Armina Avanes. Och när medarbetarna inte kan träffas fysiskt, hänger tillvaron helt och hållet på den digitala kommunikationen. Kort sagt, allt måste fungera – och samtliga anställda måste kunna ta del och använda sig den senaste tekniken. 

– Under hösten efter torkan förra sommaren tvingades vi till ett sparpaket internt. Bland  annat drog vi ner mycket på resor och logi. I stället lade vi till i avtalet med Telia att alla medarbetare fick utökad surfmängd, vilket var en förutsättning för att kunna arbeta proaktivt.  

Konsultbolag inom gröna näringen

Att som Växa Sverige vara ett konsultföretag inom den gröna näringen innebär att man hela tiden måste stå redo för rådgivning ute hos kunden. Då måste det vara enkelt att nå de digitala verktygen, som att ha stabil uppkoppling från förberedelse till kundmöte. 

– Lantbruket är redan mycket automatiserat ute på gårdarna och vår digitalisering känns som en självklarhet för att matcha kundens krav. Vår bransch är mitt i en strukturomvandling med allt större gårdar och snittantalet djur per gård som ökar. Samtidigt sker en generationsväxling. Den yngre generationen har ett annat arbetssätt och andra krav. Därför måste även vi i Växa Sverige följa med i digitaliseringsvågen. 

Växa Sverige har hittat svar på it-utmaningar som många företag i olika branscher har idag. 
Läs mer om it-avdelningens utmaningar:

Ladda ner Telias trendrapport