Volvo CE satsar på 5G och eldrift

Urbanisering och digitalisering är två stora makrotrender som har tydlig påverkan på fordonsbranschen. Volvo Construction Equipment vill ligga i framkant av utvecklingen, och undersöker bland annat aktivt vilka möjligheter som öppnar sig med 5G-teknik och elektrifiering.

I dagens läge bor över hälften av jordens befolkning i städer. Den andelen beräknas ha ökat till 70 procent år 2050.1 Denna trend märks även i Sverige, där de största stadsregionerna beräknas ha en fortsatt stadig tillväxt under överskådlig tid.2
Det här får förstås en rad olika konsekvenser, och en given effekt är att det kommer att krävas en hel del anläggnings- och byggarbete för att möta de nya behoven av en förändrad stadsbild.
– Det kommer därmed också att öka kraven på oss som tillverkar de fordon som används vid dessa arbeten, för det gäller förstås att se till att genomföra förändringarna med så låg miljöpåverkan som möjligt, säger Per-Erik Lindström, Vice President Global Key Accounts på Volvo Construction Equipment. Han förklarar:
– Vi har redan nu börjat anpassa oss till de krav som kommer framöver, till exempel har vi nyligen informerat marknaden att vi kommer att erbjuda helt eldrivna hjullastare och grävmaskiner i vårt kompaktsegment upp till cirka 2,5 ton från och med år 2020.
Genererar data
Den snabba digitaliseringen innebär också möjligheter att hitta nya lösningar i den globala urbaniseringen, konstaterar Per-Erik Lindström.
– Internet of Things (IoT) är en viktig del inom utvecklingen av nya anläggningsmaskiner. Det går att generera stora mängder data under arbetets gång, vilket våra kunder är medvetna om – så de har tydliga förväntningar på att kunna dra nytta av denna data.
Det går att hitta sätt att optimera och effektivisera olika delar av processen med hjälp av den information som kan tas fram genom analyser av dataflödena.
– Det kan röra sig om sådant som bränsleförbrukning eller hur många ton som har producerats. Men framför allt är det fokus på CO2-avtryck och andra hållbarhetsfrågor. Allt fler uppdragsgivare ställer krav kring detta, och det finns med i upphandlingar av tjänsterna.
Ett stort ”utsläppsbov” i branschen är all den tomgångskörning som dagligdags sker vid anläggnings- och byggarbeten.
– Det är dock något av ett dolt problem, men med uppkopplade maskiner går det att se när och var det sker för att öka medvetenheten och sätta insatser för att komma till rätta med det, säger Per-Erik Lindström.
Partnerprogram för 5G
Volvo Construction Equipment var det första bolaget som anslöt sig till Telias partnerprogram för 5G-utveckling sommaren 2018.3 Per-Erik Lindström ser det som en viktig satsning för deras del.
– Vi är ett företag som ligger i framkant av den tekniska utvecklingen, och vi är måna om att snabbt börja utforska vilka möjligheter som öppnar sig med 5G – och givetvis även vilka utmaningar som kan finnas. På det här sättet kan vi också vara med att påverka utvecklingen genom att visa vilka konnektivitetsbehov vi har. Hela fordonsbranschen är beroende av stabila möjligheter att skicka stora datamängder uppströms, det märker vi även i vårt systerbolag som tillverkar personbilar. 
5G är en ”möjliggörare” på flera områden för Volvo Construction Equipment. Dels får de alltså en ökad potential för att bearbeta mobil data, men de kan också dra nytta av att maskinerna kan kommunicera och interagera på distans.
– Det kan handla om automation, det vill säga olika grader av självkörande fordon, och fjärrstyrning; sådant som vi har goda erfarenheter av från gruvprojekt med våra maskiner. Men det kan även vara att få fordon att samverka och att skicka information till arbetsledningen som får lättare att hålla koll på hur projektet löper på. Eller att göra som vi redan har testat i Electric Site, med dumprar som är helt automatiserade och självkörande.
Världsunik bergtäkt
Electric Site på bergtäkten Vikan i Göteborg var världens första elektrifierade bergtäkt, där Volvo Construction Equipment under 2018 genomförde ett test med eldrivna och självkörande fordon.4 Projektet var ett samarbete med Skanska, Energimyndigheten och forskarvärlden, och syftet var bland annat att hitta metoder och lösningar för en mer energisnål och effektiv bergshantering.
– Resultatet var över förväntan, måste jag säga: vi kunde mäta upp 98 procent lägre koldioxidutsläpp, 70 procent lägre energikostnad och 40 procent lägre operatörskostnad. Det känns fantastiskt att ha kunnat påvisa de här möjligheterna.
– Projektet avslutades i slutet av året, och just nu är vi inne i en utvärderingsfas för att se hur vi bäst ska dra nytta av de här lärdomarna vidare in i vår fortsatta utveckling, säger Per-Erik Lindström.
 
1 https://www.wwf.se/source.php/1493035/h%E5llbarast%E4der_LR.pdf
2 http://media.bostad2030.se/2018/04/Rap-3-Urbaniseringen_final.pdf
3 http://press.telia.se/pressreleases/telia-startar-partnerprogram-foer-5g-volvo-foerst-att-ansluta-sig-2540305
4 https://www.volvoce.com/global/en/this-is-volvo-ce/what-we-believe-in/innovation/electric-site/