Mer digital kompetens behövs i detaljhandeln

Den pågående förskjutningen i detaljhandeln – från fysiska butiker till e-handel – medför behov av ny kompetens av medarbetarna. Mycket kommer att handla om kunskaper inom digitalisering.

Den svenska e-handeln fortsätter att öka starkt. Under det senaste kvartalet (jan-mars 2018) var tillväxttakten 17 procent enligt E-barometern från Postnord.1 Handeln på nätet står för 94 procent av branschens tillväxt inom sällanköpsvaror.2
– Visst, det är tydligt att nästan all tillväxt i sällanköpshandeln sker på nätet, men det är värt att komma ihåg att den dominerande delen av försäljningen fortfarande sker i fysiska butiker. Det är mer relevant att tala om omnikanalhandel än om att det ena ersätter det andra, säger Henrik Ekelund, näringspolitisk expert på branschorganisationen Svensk Handel.
 
Samtidigt är det ett faktum att fysiska butiker tvingas stänga och att det är hård konkurrens om att lyckas fånga kunden just i köpögonblicket.
– Det sker helt klart en förskjutning från fysisk handel till e-handel, och behovet av digital kompetens ökar generellt i branschen – oavsett i vilken del du jobbar.

Känna till alternativ
En viktig utgångspunkt i den ökande konkurrensen är att hålla en hög servicegrad, menar Henrik Ekelund.
– Man ska kunna möta kunden, oavsett vilken kanal det handlar om.
En högre servicegrad kan i e-handeln framför allt handla om att effektivisera och underlätta köpet, men det är något som i viss mån även gäller i fysiska butiker.
– Medarbetare i fysiska butiker måste besitta en god kunskap om konsumentbeteenden och ha en förståelse för vad kunden kan ha med sig från sin digitala närvaro. Det gäller att känna till och utgå från vad kunden kan möta i andra kanaler och vilka alternativ som finns tillgängliga där. Det är en mycket vidare kunskap än vad som traditionellt har förväntats av butiksmedarbetare.
Digitaliseringen av handeln kommer med största sannolikhet att leda till nya yrkeskategorier i branschen, tror Henrik Ekelund.
– Det vore konstigt om det inte kom nya roller inom till exempel dataanalys, något som är ytterst viktigt för detaljhandeln framöver, säger han och fortsätter:
– Annars tror jag att det mest markanta är att det blir en bredare kravprofil. Det märks redan exempelvis genom att vissa detaljhandlare ser till att alla deras medarbetare får kunskaper i programmering, så att de därigenom får en djupare förståelse för de nya förutsättningarna.
Chef för kundupplevelser
Sajten Handelstrender lyfter i sin tur fram dataanalytiker som ett av framtidens jobb i detaljhandeln, och man konstaterar att det redan i dag finns ett behov av kompetensen att förvandla insamlade data till värdefull information och insikter.
Ett annat framtidsyrke i branschen – som också efterfrågas redan nu – är något som kan kallas kundupplevelsechef, med ansvar för att synka kundernas upplevelser online respektive i butik.3
Förändringarna märks redan nu i rekryteringsstrategierna hos flera amerikanska detaljhandelskedjor, enligt Handelstrender. Kedjan Kroger meddelade i början av 2018 att de aktivt söker medarbetare med teknik- och digital kompetens, både till sina kontor och till butikerna. Nordstrom, en annan av de dominerande kedjorna i USA, har under 2018 aktivt börjat söka efter bland annat dataingenjörer, programmerare och ledare inom omnikanalhandel.
Läs också
https://www.telia.se/foretag/trender-och-nytta/2018/Maj/fa-kunskap-om-kundfloden-bade-inne-och-ute
https://www.telia.se/foretag/trender-och-nytta/2018/Maj/digitala-butiksassistenter-for-effektiv-shopping
https://www.telia.se/foretag/trender-och-nytta/2018/Maj/butiken-konkurrerar-med-kundupplevelsen