Så frigör du resurser och gör företaget smartare

Långsiktiga relationer är bra både för företaget, kunderna och medarbetarna. En partner som ser till att allt kring nätverk och kommunikation fungerar sömlöst, från det lokala nätverket till den digitala logistiken runt de stora affärerna. – Allt fler ser nyttan för sitt företag att välja en enda partner – både för att spara tid och pengar, säger Sofie Moser, försäljningschef för Större företag på Telia.

Läs mer i rapporten om it-avdelningens roll

I takt med den ökade digitaliseringen har allt fler företag insett att de behöver en gedigen partner. Någon som vet hur den digitala helhetsbilden ser ut för dagens företag, och som har kunskapen att förstå och förmedla vad som kommer att behövas i nära framtid. 

– Vi vill att våra kunder ska se oss som den självklara partnern inom ICT, områden där IT och kommunikation går ihop. Vi hjälper dem hand-i-hand att nå sina mål inom till exempel digitalisering. Det är viktigast att ha en partner som ligger i framkant själva – och som har teknologin att kunna realisera det som kunden vill på ett effektivt och säkert sätt, säger Sofie Moser, försäljningschef på Telia för företag med 300 anställda och uppåt. 

Från leverantör till långsiktig partner

I en tid för inte så länge sedan sågs kommunikationsföretag, som Telia, mest som leverantörer av sim-kort, internetaccesser och bredbandsabonnemang. Men tiderna förändras och även Telia har behövt utvecklas för att möta kundernas nya krav. I dag behöver it-avdelningar på framgångsrika svenska företag använda mängder med digitala verktyg för att både skapa säkerhet och trovärdighet, men framför allt effektivare kommunikationstjänster för att kunna uppnå sina långsiktiga mål.

– Det är viktigt att vi som företag förstår våra kunders digitala strategi för att hjälpa dem att uppnå den så effektivt som möjligt. Allt bör bottna i att vi behöver hjälpa våra kunder med en kommunikationsstrategi – eftersom världen runt omkring oss bara blir mer och mer digital, fortsätter Sofie Moser. 

Med ett tryggt och säkert nätverk som grund kan företaget sedan bygga på de applikationer som passar bäst för att skapa en säker kommunikationsstrategi. 

Högsta prio för digitalisering

Som en logisk effekt hittar digitaliseringen också allt högre upp i företagens hierarki. Resan påminner om den som marknads- och pr-avdelningen gjorde när de för två decennier sedan tog klivet in i styrelserummen.

– Så är det; för några år sedan hade vi aldrig kunnat fråga våra kunder hur deras digitaliseringsstrategi ser ut. Det var inte alltid som det fanns någon. I dag hamnar företagen på efterkälken om man inte har utsett en ansvarig för digitalisering.  

Men varför ska företag väljer just er som affärspartner?

– Telia är ett 166 år gammalt bolag, så jag skulle nog säga att vi kan tänka både långsiktigt och har en stabil grund. Vi har alltid arbetat med nätverk. Erfarenheten av att vara marknadsledande hjälper oss att bättre förstå företagens utmaningar, säger Sofie Moser och summerar:

Mer ansvar, mindre resurser

– IT slimmas idag mer och mer. Vi sitter i ett läge där vi har ett tryck på arbetsmarknaden, samtidigt som IT får allt mindre resurser men kostar mer eftersom de får mer och mer på sitt bord. Vi vill bryta den negativa spiralen och vara partnern inom ICT.

Om it-avdelningen ska kunna vara ledande för företagens förändring krävs att den lever upp till sitt ansvar. Ett sätt är att köpa nätverket som tjänst för att kunna frigöra resurser.

– It-avdelningen behöver lägga sin tid på core business – och överlåta teknologin till en partner som kan just det vi kan. Det är här vi kommer in och hjälper företaget att förstå hur vi kan bidra med att nå deras mål med hjälp av effektivare kommunikationstjänster.

Läs mer i rapporten om it-avdelningens roll