Skydda, flytta eller anmäl skadad kabel

Telia är en av flera operatörer på marknaden. Om du upplever problem med dina telefoni-, tv- eller bredbandstjänster ska du alltid kontakta kundtjänst hos din operatör eller tjänsteleverantör, alltså där du är kund.

Telia är också en stor nätägare, med fysiska anläggningar och ledningar över hela landet. På denna sida har vi samlat information för ärenden som inte hanteras av Telias ordinarie kundtjänst.

Telia Nätcenter

OBS! Pga stora snömängder i främst Stockholmsområdet får vi just nu in extremt många ärenden kopplat till vårt nät. Varje ärende tas i tur och ordning, och du kan skicka in ett ärende till oss här. 

Som vanligt kan vi enbart hantera skador i nätet där du som anmälare inte är berörd, om dina tjänster inte fungerar ska du alltid kontakta din operatör. 

Telia Nätcenter är en servicefunktion för privatpersoner, mark- och skogsägare, entreprenörer och andra intressenter som vill komma i kontakt med Telia i vår roll som nätägare.

Telia Nätcenter hjälper dig gärna när du vill:

  • Anmäla skadade telekablar där du själv inte är berörd av skadan. Om du upplever problem med dina tjänster ska du alltid kontakta din operatör.
  • Anmäla skadad teleutrustning såsom skåp, plintar och stolpar.
  • Flytta teleledningar, skåp och stolpar.

Om skadan påverkar dina egna tjänster

Du som är Telia-kund felanmäler telefoni- eller bredbandstjänster direkt via vår online support.

Via Telias supportsidor kan du göra en felsökning online. Är du kund hos annan operatör så vänder du dig dit med din felanmälan. 

Om skadan inte påverkar dina egna tjänster

Det kan till exempel vara nedfallna träd över ledningar, lågt hängande ledningar, avgrävda kablar eller skadade stolpar/kopplingsskåp.

Frågor och svar om våra nät och kablar