"Företag som inte satsar på IoT hamnar på efterkälken"

IoT är på god väg att förändra spelplanen inom de flesta branscher. Men vad innebär det för ditt företag – och vad bör man tänka på innan man sparkar igång ett IoT-projekt? IoT Buyer’s Guide kan hjälpa dig och ditt företag att hitta svaren.

Utvecklingen på IoT-fronten har tagit fart under de senaste åren, inte minst tack vare att 5G-nätet till sist börjat bli verklighet, vilket i sin tur skapar nya och bättre förutsättningar för smart uppkoppling. Ändå finns en tvekan hos många företag om IoT verkligen är något för den egna verksamheten: Hur dyrt blir det? Är det komplicerat? Blir det svårt att sköta om? Kommer vi verkligen att få avkastning på investeringarna.

IoT – ett mångsidigt begrepp
Dessa och liknande frågor var den direkta inspirationen till den IoT Buyer’s Guide som Telia tagit fram som stöd för företag som står i begrepp att påbörja sin IoT-resa.

– IoT kan vara olika saker för olika människor, men det handlar i grund och botten om två faktorer: Om att bli mer effektiv eller att erbjuda mervärde för sina kunder. IoT är en möjliggörare, men för vad, det måste du och ditt företag fundera på, säger David Trotter, försäljningschef för IoT på Division X inom Telia.

Division X är Telias innovationshub, och David är en del av det team som tog fram IoT Buyer’s Guide.

– Vill du effektivisera hur din organisation förvaltar fastigheter? Erbjuda en bättre boendekvalitet till era kunder? Gå från en reaktiv organisation till en proaktiv? Frågorna beror mycket på vilken typ av verksamhet företaget har och vilka utmaningar man vill adressera.

– Vi såg att våra kunder upplevde olika utmaningar i digitaliseringsprocessen. De förstod att IoT kan spela en central roll i digitaliseringen av företaget, men var börjar man och hur ser man nyttan? Så vi bestämde oss för att ta fram en gör-det-själv-guide som hjälper företag att sortera sina tankar redan innan de har tagit kontakt med IoT-expertisen, säger David.

En tydlig steg-för-steg-guide
IoT Buyer’s Guide börjar från grunden med en överskådlig förklaring av vad IoT egentligen är och vilka möjligheter det öppnar för. Men framför allt erbjuder guiden ett ramverk för att analysera behoven i den egna verksamheten, mappa utmaningar och mål, och påbörja sitt eget IoT-projekt – steg för steg.

– Alla börjar med olika kunskapsnivåer, säger David Trotter. Och det är precis det som är poängen med guiden. Den kan användas för hela spektrat. Vissa kunder har från början en tydlig bild av vad de behöver åtgärda, men om man inte alls vet så kan man gå igenom guiden steg för steg för att komma fram till vad som behövs.

Responsen från kunderna har varit mycket positiv, och det finns många konkreta exempel på hur den bidragit till IoT-utvecklingen hos många företag.

– Vi har dagligen dialog med företag för att hjälpa dem att sätta IoT i sitt rätta sammanhang där nyttan blir tydligare. IoT är bara en av många teknologier, och de flesta företag har en annan kärnverksamhet. Men ingen kan kärnverksamheten bättre än företaget själva, så vi vill placera IoT i den kontexten och inte i första hand prata teknik utan affärsnytta.

IoT öppnar enorma möjligheter
Att tillämpa IoT, med anpassad konnektivitet, automatisering och analys, för att arbeta mer effektivt och differentiera sina tjänster är en strategi som har framtiden för sig. De företag som påbörjar förändringen nu kommer att kunna skaffa sig ett försprång på en marknad där konkurrenterna ännu inte kommit igång, menar David.

– Möjligheterna är enorma. Vi ser redan i dag att företag och branscher får en fördel när de sätter IoT-tekniken i rätt sammanhang, och att de som inte gör det hamnar på efterkälken. Jag tror inte det finns någon bransch som inte kommer att påverkas.

Så vad blir Davids avslutande råd till företag som funderar på IoT men ännu inte tagit steget?

– Börja nu! Börja så snart ni kan, och börja i liten skala. Ni kan alltid växla upp. Men börja åtminstone med att doppa en tå i vattnet och se hur det kan förändra er verksamhet.
 

Läs mer

Ladda ner IoT Buyer’s Guide här

Läs mer om IoT och Hållbar automation