Missade Mats digitaliseringståget?

Ni vet säkert vad de nya verktygen kostar, men har ni koll på vad det kostar att glömma kvar några medarbetare på perrongen?

För somliga är det självklart att anamma ny teknik. Men även om många verktyg är intuitiva och enkla att ta till sig är det inte alltid självklart att ett nytt verktyg leder till ett nytt arbetssätt. Här finns det också en risk att den som inte klarar omställningen hamnar utanför, vilket innebär att deras kompetens inte nyttjas till fullo.  

 

Testa dig själv! Är alla med på digitaliseringståget?

  

 • Vi introducerar alltid nya verktyg på ett pedagogiskt sätt och den som känner sig osäker vet alltid vem den ska vända sig till med sina frågor.  
   
 • Vi har implementerat en AI-robot som hjälper oss med delar av jobbet. Alla som jobbar med den har koll på hur man analyserar underlaget som den levererar.  
   
 • Ledningen lever som vi lär. Vi har bestämt hur vi ska kommunicera internt, och våra chefer gör precis så. Varje gång.  
   
 • Vi delar information på ett smart och säkert sätt, både med internt och externt. Företagets data hamnar inte på osäkra fildelningssiter avsedda för privatpersoner.  
   
 • Alla som det berör känner sig trygga att delta i och att hålla videomöten.  
   
 • Mats kan självklart koppla upp sig och delta i mötet via mobilen under resan till jobbet, om han av någon anledning missade tåget en morgon. 

 

Läs mer om hur du jobbar smartare med Smart arbetsliv.