Ökat fokus på att minska digitalt utanförskap

Digitalt utanförskap skapar klyftor i samhället och bidrar till onödiga kostnader för Sveriges kommuner och regioner. Nu pågår flera satsningar för att komma tillrätta med problemet.

Internet har en självklar plats i många svenskars liv idag. Men långt ifrån alla känner sig bekväma med att använda Internet, och detta kan medföra att vissa grupper i samhället hamnar i det som kallas för ett digitalt utanförskap.

I Internetstiftelsens stora rapport ”Svenskarna och internet 2018” framgår det att omkring 500 000 svenskar aldrig använder internet.1  Ytterligare 600 000 använder internet, men inte dagligen. Det är framför allt personer som är 76 år eller äldre som ingår i de här grupperna. Enligt Internetstiftelsen märks det att alla dessa – totalt 1,1 miljoner vuxna svenskar – kan känna sig mindre delaktiga i det svenska samhället, som en direkt följd av sitt digitala utanförskap.

– Konsekvensen blir bland annat att de går miste om både information och möjligheter till exempelvis digitala vårdkontakter. Dessutom är det många äldre som känner sig ensamma, vilket säkert kan hänga ihop med att allt mer socialt umgänge också sker digitalt, säger Mia Forsäng, Business Accelerator på Telia.
 

Undersökte digitala mognaden
Mia Forsäng har tidigare varit it-chef i Vara kommun, där de genomförde en undersökning kring den digitala mognaden bland kommunens invånare.

– Vi märkte bland annat att kommunen gärna bygger upp och erbjuder e-tjänster som ska underlätta för invånarna. Men det visade sig att en del av e-tjänsterna användes påfallande lite, nämligen de som i första hand vände sig till äldre, säger hon och fortsätter:

– Det kunde vara sådant som anhörigstöd och färdtjänst, och vi insåg att det bland annat berodde på att tjänsterna byggde på att man hade bank-id – något som många äldre saknade.

Utbildar de äldre
Vara kommun drog då igång en satsning på att utbilda de äldre i kommunen i it, vilket visade sig vara mycket framgångsrikt.

Mia Forsäng har sedan dess börjat arbeta på Telia, där konceptet har vässats och blivit en utbildningsinsats som drivs vidare under namnet ”Mer digital”.

– Utgångspunkten är att se till att fler får den grundläggande it-kompetens som behövs i dagens samhälle, säger hon och tillägger:

– Men det handlar inte enbart om rena kunskaper, utan även om att sprida glädje och skapa en förståelse för att det här är framtiden. Det gäller också att minska tröskeln till att prova nya lösningar, eftersom tekniken kommer att fortsätta utvecklas och förändras.
 

Ungdomar står för undervisningen
Utbildningen Mer digital är tre timmar lång och arrangeras i samarbete mellan Telia och respektive kommun. Högstadieungdomar från orten står för undervisningen, och de får betalt av kommunen för sin insats.

Den första utbildningsinsatsen inom ”Mer digital”-projektet förlades till Sunne i början av 2018. I Sunne har bredbandsutbyggnaden med fiber kommit så långt att det gamla kopparnätet kan släckas ner 31 januari 2019. Därmed blir Sunne också Sveriges första digitalt framtidssäkrade kommun.

– Att vara framtidssäkrad handlar både om teknisk infrastruktur och digital kompetens hos invånarna. Det här är ett arbete som vi på Telia har gjort tillsammans med Sunne kommun, och i slutet av förra året fick samarbetsprojektet första pris i infrastrukturkategorin i European Broadband Awards, berättar Mia Forsäng.

 

Kostsamt med dubbla processer
Allt fler kommuner får upp ögonen för möjligheterna som öppnas med ”Mer digital”. I skrivande stund har det genomförts på sex platser, och ytterligare 36 kommuner har bokat in sig för utbildningsinsatser framöver.

– Det blir tydligt att alla måste vara ”med på tåget” om kommunerna ska ha maximal avkastning och nytta av sina digitaliseringssatsningar. Både för invånarnas skull, men även rent ekonomiskt, säger Mia Forsäng och förklarar:

– De måste ju i annat fall köra med sina gamla processer parallellt, vilket givetvis blir väldigt kostsamt.

 

Andra samarbeten för att minska utanförskap
Telia har även andra samarbeten som drar nytta av digitaliseringen för att minska utanförskap i samhället. Ett av dem drivs av startup-bolaget No Isolation, som har tagit fram roboten AV1 som gör det möjligt för barn och unga med långtidssjukdom att ta del av skolundervisningen genom mobilen eller surfplattan.2

No Isolation och Telia samarbetar även kring kommunikationsplattformen KOMP, som till det yttre påminner om en gammaldags tv, med en enda knapp.3

– Barnbarn eller andra nära och kära kan skicka foton och meddelanden till den äldre personen, och det visas sedan på KOMP. Det går även att kommunicera i videosamtal. Det här bidrar förstås till minskad isolering och ensamhet, säger Mia Forsäng.

Ytterligare ett exempel är appen Join, som har utvecklats i samarbete med Lernia.

– Appen ska fungera som en guide och faktabank för den som söker jobb, med information om allt från hur man validerar sina betyg till hur man skriver ett CV. Det finns också gott om inspiration med konkreta tips från andra personer som har lyckats få jobb. Join riktar sig i första hand till nyanlända, men kan även mycket väl användas av andra personer som har svårt att komma in på arbetsmarknaden, säger Mia Forsäng.

1  https://2018.svenskarnaochinternet.se/digitalt-utanforskap/
2  https://www.noisolation.com/se/av1/
3  https://www.noisolation.com/se/komp/