täckningskartor

Vi miljardsatsar på utbyggnaden av mobilnäten. Där du kan mobilsurfa i 4G kan du också ringa. 
Här hittar du täckningskartor för mobiltelefoni, mobilsurf och Telia Wifi.
Där kan du surfa supersnabbt utan att förbruka din surfmängd. Läs mer.

4G-täckning

Kartan visar existerande samt planerad utbyggnad av 4G-täckning i Sverige. Lämna gärna din synpunkt på var vi kan förbättra täckningen.
Det som visas är en datorberäknad mobiltäckning. Beräkningen tar hänsyn till många faktorer som kan påverka den verkliga täckningen och vårt mål är vi skall kunna återge en så korrekt täckning som möjligt. Trots detta kan det finnas faktorer som påverkar radiosignalen, exempelvis tät skog, berg och dalar, men också många samtidiga användare. Olika mobiltelefoner, modem och surfplattor skiljer sig åt, vilket också är en påverkningsfaktor. Läs gärna Post- och telestyrelsens råd för bättre mobiltäckning

Täckningskarta för telia wifi

Tjänsten Telia Wifi ingår i de flesta av våra abonnemang.

SÖK SUPPORT