Den moderna skolboken är digital

Publicerad: 2016-04-08 13:41 | Kategorier:

Digitala läromedel behöver användas betydligt mer än i dag för att eleverna ska nå de uppsatta målen. Det anser Hanna Harge, en av grundarna till det pedagogiska verktyget Schoolido – där eleverna kan ta till sig kunskaper på det sätt som passar just dem.

Hanna Harge beskriver Schoolido som en samlingsplats eller plattform för lärande, där ämnesinnehåll och begrepp presenteras i en kontext och ett sammanhang. Hon menar att Schoolido passar elever som behöver extra stöd, som behöver ha sin lärprocess tillgänglig och som är i behov av tydlig struktur, fokus och uppföljning. Men även de som vill komma fortare fram, som är självständiga och självgående i sin lärprocess – och som vill utmanas och komma vidare.

– Det är meningen att plattformen ska förändras i takt med att behoven förändras. Tanken är inte att vi ska göra allt, utan att vi ska ha tredjepartslösningar där vi står för kvalitetssäkringen och ser till att innehållet är relevant.

I dagens läge erbjuder de innehåll i elva ämnen – de stora teoretiska ämnena – och riktar sig till årskurserna 7-9.

– Jag vet att det även är elever i andra åldrar som har nytta och glädje av Schoolido, men det är läroplanen för högstadiet som vi har utgått från.

Uppmuntrar nätverk
Förankringen i läroplanen är något unikt för Schoolido, menar Hanna Harge.

– Vi har strukturerat och taggat innehållet efter läroplanens mål. Syftet är att hjälpa eleverna att nå dessa mål, något som dessvärre är en utmaning: år 2015 gick över 14 procent ut nian utan fullständiga betyg.

Pedagogiken i Schoolido bygger allt från traditionellt skriven information (textmaterialet motsvarar i dagens läge 8 000 boksidor), filmer och animationer till diskussionsforum och tester med utförligt förklarade svar.

– Det finns en tydlig öppning och uppmuntran till att jobba med skoluppgifterna i nätverk. Det i sig är viktigt att lära sig, eftersom det är så det fungerar på de flesta arbetsplatser i dag.

Lärarna missnöjda med läromedel
Innehållet är förvisso indelat i elva traditionella ämnen, men i praktiken är det gott om korshänvisningar över ämnesgränserna i Schoolido.

– Undervisningen bör utgå från begrepp, inte från ett silotänkande i ämnen. Så börjar det även fungera på många håll i den traditionella undervisningen, men med digitala läromedel blir det så mycket lättare.

Endast fyra av tio lärare är nöjda med sina digitala verktyg, berättar Hanna Harge med hänvisning till en undersökning som Skolverket har gjort.

– En del kreativa lärare har tagit saken i egna händer för att hitta egna lösningar, men här vill vi avlasta lärarna genom att erbjuda ett färdigt koncept – som de mycket enkelt kan anpassa till sina egna behov.

Alla lär på olika sätt
Hanna Harge kallar språket som används i pedagogiken för ”multimodalska”.

– Det är det språk som alla unga behärskar i dag – och många vuxna med, för den delen. Det handlar om att kombinera flera medier för att förklara företeelser eller sätta dem i ett sammanhang. Alla människor lär på olika sätt och därmed kan eleven hitta det sätt som passar just honom eller henne bäst med multimodala läromedel.

Detta ger samtidigt möjligheter att bygga kunskaper i sådant som problemlösning, kritiskt tänkande och analysförmåga, enligt Hanna Harge.

– Den typen av kunskaper är viktiga för att nå läroplanens mål – men kanske ännu viktigare för att hantera utmaningar i framtidens yrkesroller. Internationellt talar man om ”21st Century Skills”, och de förmågorna vill vi kunna förbättra med Schoolido.


FAKTA
På Schoolido finns digital undervisning elva skolämnen för åk 7-9. Dessutom finns underlag för att förbereda sig inför de nationella proven i nian. Schoolido kostar 69 kr/månad (efter 14 dagars gratis testperiod). Eleverna kan också få tillgång till det kostnadsfritt om skolan väljer att teckna abonnemang. 

Prenumerera på nyhetsbrevet

Få det senaste om trender, teknik och digitalt i din inbox.

Vad tycker du om den här sidan?

Observera att detta bara gäller synpunkter ang. förbättringar av Telia.se. Vi hanterar inte kundärenden. Alla synpunkter sparas.

Klar

Tack för ditt bidrag!

Vad tycker du om den här sidan?

Observera att detta bara gäller synpunkter ang. förbättringar av Telia.se. Vi hanterar inte kundärenden. Alla synpunkter sparas.

Klar

Tack för ditt bidrag!

close information navigation-arrow-down navigation-arrow-right panic playbutton