Den digitala bondgården

Publicerad: 2015-04-21 15:31 | Taggar: Internet of Things

För en lantbrukare som Sven Hansson innebär digitaliseringen att han får bättre kontroll över mjölkproduktionen och kan få ut maximalt av sina kor – som går lösa och kan gå till mjölkningsroboten när den ger tillstånd.

När det kommer ett larm till Sven Hanssons mobil kan han med några knapptryckningar logga in på kontrollenheten till någon av de tre mjölkningsrobotarna för att se vad som är fel – och kanske till och med åtgärda felet direkt i mobilen.

– Jag har använt mjölkningsrobotar sedan 2008, och det var ett viktigt steg för att effektivisera produktionen. Sedan dess har korna kunnat gå fritt i ladugården och leds nu in till roboten när det är dags för dem att mjölka, säger han.
 
En sändare – i form av en transponder i ett halsband eller ett chip i örat – gör att det går att styra mjölkning och utfordring av var och en av Sven Hanssons 160 mjölkkor på Björka Gård utanför Kristianstad.
 
Varnar vid dålig aptit 
Det görs en automatisk analys av mjölkkvaliteten, så att han vid behov manuellt kan titta till kon och ta reda på vad som är fel. Mjölkmängden styr tilldelningen av kraftfoder, vilket han själv går igenom med hjälp av datorn. Om det är någon som äter för lite genererar systemet en varning, så att Sven Hansson även då direkt kan bedöma om det behövs några åtgärder.
 
– I gränssnittet mot mjölkningsmaskinerna kan jag också se om exempelvis mjölkmängden är för låg. Det kan ju bero på kon, men kan lika gärna ha att göra med själva maskinen, till exempel att något har hakat upp sig.
 
Vissa fel i maskinerna kan han justera på distans, medan andra kräver att han går in och hanterar det manuellt.
 
– Det är otroligt smart och har fungerat alldeles ypperligt från start. Allra först var det rätt trögt när kommunikationen skedde med modemuppringning, men med en fast uppkoppling har det blivit väldigt snabbt och stabilt.
 
Sparar tid och miljö
Det finns en rad andra applikationer av digital teknik som ger fördelar för den moderna lantbrukaren. Den som arbetar inom jordbruk kan till exempel få automatisk datainsamling om sådant som markens näringsnivåer och skördemängd, för att därigenom kunna skapa beslutsunderlag för spridning av gödning och bekämpningsmedel. Något som tidigare har byggt på lantbrukarens fingertoppskänsla.
 
Det går även att se tydliga effekter inom hanteringen av fordonen som används i verksamheten. Ett exempel är den noggranna styrning som går att göra på distans med hjälp av modern GPS-teknik, så att ett förarlöst fordon som kör fram och tillbaks över en åker har max två centimeters överlappning mellan körningarna. Detta sparar såväl bränsle – det vill säga pengar och miljö – som tid för lantbrukaren.
 
Detaljerad kontroll 
Den största nyttan kommer emellertid antagligen att vara möjligheten att samla in data för att lättare kunna planera driften av lantbruket. Detta kan ta bort många överraskningsmoment och kunna generera ytterst användbara beslutsunderlag.
 
– Det är verkligen otroligt mycket statistik det går att få ut av loggarna från mjölkningsmaskinerna. Det ger mig en kontroll ner på detaljnivå som det har varit omöjligt att ha tidigare, avslutar Sven Hansson.

Prenumerera på nyhetsbrevet

Få det senaste om trender, teknik och digitalt i din inbox.

Vad tycker du om den här sidan?

Observera att detta bara gäller synpunkter ang. förbättringar av Telia.se. Vi hanterar inte kundärenden. Alla synpunkter sparas.

Klar

Tack för ditt bidrag!

Vad tycker du om den här sidan?

Observera att detta bara gäller synpunkter ang. förbättringar av Telia.se. Vi hanterar inte kundärenden. Alla synpunkter sparas.

Klar

Tack för ditt bidrag!

close information navigation-arrow-down navigation-arrow-right panic playbutton