Tekniken blir allt viktigare för vår hälsa

Publicerad: 2015-05-29 10:49 | Kategorier:

Omvärlden förändras, bland annat genom att vi blir allt äldre och har tillgång till förfinade tekniska hjälpmedel. En aktuell rapport visar att det är flera samverkande trender som stöttar varandra när det gäller teknikstöd för bättre hälsa.

Vi är väl medvetna om att den tekniska utvecklingen förändrar vårt sätt att leva. Det skapar också nya möjligheter för den enskilde individen att främja sin hälsa. Med ett ökat egenansvar kan man minska beroendet av vårdapparaten, och de långa köer som vi riskerar att möta där i framtiden.

Även våra värderingar, synsätt och förväntningar på hälsa, vård och omsorg förändras i takt med omvärlden. Allt detta visar en omfattande undersökning vid namn Opinion Hälsa, som Kairos Future utfört i samarbete med ett stort antal aktörer – bland andra Telia, Region Skåne och Kroppsterapeuterna.

Samverkande teknikrevolutioner
Opinion Hälsa-undersökningen visar att det är tre parallella teknikrevolutioner som samverkar i de pågående förändringarna:

Den mobila revolutionen – där människan använder produkter (wearables) och tjänster (som appar).
Den sociala revolutionen – med människan som samskapare av hälsovärde (till exempel i form av hälsoråd på sociala medier).
Lifelogging-revolutionen – där människan är producent av hälsodata (exempelvis träningsresultat).

Till den mobila revolutionen hör den snabba utvecklingen av uppkopplade prylar som vi har på oss, så kallade wearables. Dessa är speciellt intressanta eftersom de både bidrar till lifelogging och till möjligheter att upprätta en tätare kontakt mellan vårdgivare och vårdtagare på distans.

Mer data som samlas in
Mats Olsson, framtidsstrateg på Kairos Future, var initiativtagaren till den stora undersökningen Opinion Hälsa. För honom är det viktigt att deras upptäckter leder till ett konkret resultat.

- En utgångspunkt för vårt nuvarande arbete är devisen ”ingen e-hälsa utan användare”. För när man skapar lösningar för att främja folkhälsan gäller det att ta fram sådant som faktiskt kommer att användas, säger Mats Olsson.

Nästa steg i utvecklingen kommer när olika sensorer börjar användas på bred front, eftersom det då blir mer data som samlas in. Detta inkluderar även sådant som vi inte märker av på samma sätt som de faktiska träningsresultaten: puls, blodets syresättning, kroppstemperatur med mera. Då skapas genast en rad nya analysmöjligheter, samtidigt som det kan vara känsligt att lämna ut hälsodata om sig själv – integritetsfrågan kommer att vara viktig att hantera.

Förebyggande åtgärder allt viktigare
Forskning visar även att vi blivit allt mer stillasittande, något som experterna menar är en tickande hälsobomb. [1]

- Vad som kommer att hända med folkhälsan framöver är ytterst svårt att veta. Dock står det klart att vi har gjort förändringar i vårt beteende som kommer att påverka vår hälsa. På engelska säger man att "sitting is the new smoking" - och det är rätt talande, säger Mats Olsson.

Han betonar att vi lever i ett åldrande samhälle, något som också har konsekvenser för vårdbehovet.

- Det gäller att se vad som går att göra i form av hälsoprevention för att minska belastningen på vårdapparaten - och för att må bättre när vi bli gamla.

Som en förlängning av Opinion Hälsa initierar Telia nu studien Senior 3000 och utrustar 3 000 personer från 65 års ålder och uppåt med sensorer. Syftet är att studera hur stillasittande respektive aktiva försökspersonerna verkligen är sin vardag. Parallellt pågår det olika typer av arbete för att svara på en viktig fråga: ”Hur kan man underlätta och inspirera till användning av ny teknik för att förbättra hälsan?”

Nästa steg för Opinion Hälsa blir att utrusta 3 000 personer från 65 års ålder och uppåt med sensorer.

Det är faktiskt vi Telia som har initierat detta projekt, dvs senior 3000.

Läs mer om Opinion Hälsa:
http://www.kairosfuture.com/se/forskning/program/future-of-health-welfare-and-care/

[1] Källa, t ex: http://time.com/sitting/

Prenumerera på nyhetsbrevet

Få det senaste om trender, teknik och digitalt i din inbox.

Vad tycker du om den här sidan?

Observera att detta bara gäller synpunkter ang. förbättringar av Telia.se. Vi hanterar inte kundärenden. Alla synpunkter sparas.

Klar

Tack för ditt bidrag!

Vad tycker du om den här sidan?

Observera att detta bara gäller synpunkter ang. förbättringar av Telia.se. Vi hanterar inte kundärenden. Alla synpunkter sparas.

Klar

Tack för ditt bidrag!

close information navigation-arrow-down navigation-arrow-right panic playbutton