Generös kultur med digitalt i skolan

Publicerad: 2014-03-28 14:32 | Taggar: Så har andra gjort med Telias lösningar Kategorier:

Ett ökat intresse av att dela med sig och nya möjligheter för alla elever. Det är några av resultaten som Maria Abrahamsson, Årets digitala rektor 2013, har sett att man kan få av att använda fler digitala verktyg i skolan.

När Maria Abrahamsson fick utmärkelsen som Årets digitala rektor 2013 lyfte juryn bland annat fram att hon är en ”doer” och ”övervinner det som kan upplevas som krångligt med it”.

Som rektor på Stenungskolan i Stenungsund skrev hon inför läsåret 2010/2011 en utvecklingsplan med ett antal effektmål för att börja arbeta med digitala verktyg i högre utsträckning.

Alla elever i årskurs 7-9 fick tillgång till varsin bärbar dator. Det ledde bland annat till fler grupparbeten och nya former av redovisningar med multimediainslag, och inte enbart traditionella inlämnade texter eller muntliga presentationer. Det medförde också en delvis ny syn på lärarrollen.

– Tidigare hade man kunnat gå en lärarutbildning för att få sina kunskaper som man sedan lärde ut till eleverna. Nu övergick vi till ett livslångt lärande – för alla!

Viktigt att föregå med gott exempel
För att kunna utnyttja datorerna på bästa sätt, med olika program och användbara webbplatser, uppmuntrades pedagogerna att dela med sig av sina erfarenheter i bloggar och på nätbaserade forum för att kunskaperna skulle spridas snabbt.

Maria Abrahamsson var noga med att föregå med gott exempel, genom att själv använda digitala arbetsredskap och vara aktiv på sociala medier.

– Jag har aldrig varit så intresserad av tekniken, men däremot användandet av den. Jag är alltså inte så road av det som finns under ”huven” på en dator, men som pedagog tycker jag att det är självklart att vi ska lära eleverna behärska dagens informationshantering och uttryckssätt.

Elever stöttade varandra
En av de tydligaste effekterna var att skolan fick en kultur där lärare och elever i olika konstellationer delade med sig av kunskaper och erfarenheter på nya sätt, berättar Maria Abrahamsson.

– Elever stöttade varandra på ett helt nytt sätt, och många av dem som var tysta eller hade svårigheter i sociala kontakter kunde nu vara med i gemenskapen. Eleverna skrev också längre och bättre texter när inte pennan och motoriken var ett hinder längre.

Stort intresse på nya arbetsplatsen
Nu har hon bytt arbetsplats och är rektor för Kastellegårdsskolan i Kungälv. Men arbetet med att införa digitala verktyg fortsätter hon med.

– Här finns tekniken på plats, men den har inte utnyttjats på bästa sätt. Det finns ett jättesug att komma igång, så det lär bli en ketchupeffekt snart, tror jag! 

Prenumerera på nyhetsbrevet

Få det senaste om trender, teknik och digitalt i din inbox.

Vad tycker du om den här sidan?

Observera att detta bara gäller synpunkter ang. förbättringar av Telia.se. Vi hanterar inte kundärenden. Alla synpunkter sparas.

Tack för ditt bidrag!

Vad tycker du om den här sidan?

Observera att detta bara gäller synpunkter ang. förbättringar av Telia.se. Vi hanterar inte kundärenden. Alla synpunkter sparas.

Tack för ditt bidrag!

cf-close-icon cf-add-round-icon cf-remove-round-icon cf-star-icon cf-check-icon
close information navigation-arrow-down navigation-arrow-right panic playbutton