Ordlista på fakturabegrepp

Behöver du hjälp med att tyda begreppen på din faktura? Nedan förklarar vi de ord som står med på din faktura i alfabetisk ordning.

A

Abonnemang, nummer och adress
Anger vilket abonnemang, telefonnummer och installationsadress som fakturan gäller.

Abonnemangsavgifter
Under den här rubriken samlas dina löpande avgifter. Avgifterna debiteras i förskott.

Abonnemangsperiod
Abonnemangsperioden visar mellan vilka datum vi debiterat avgifter.

Abonnentnummer och adress
Abonnentnummer samt den adress det är registrerat under.

Antal
Visar antal abonnemang
Visar antal samtal

B

Belopp
Det totala beloppet (inkl. moms) som du ska betala.

Betala via Bankgiro
Betala via Bankgiro 820-0040. Ange alltid faktura-/OCR-nummer om du inte använder det förtryckta inbetalningskortet.

Betalningmottagare
Telia Sverige AB är betalningsmottagare och avsändare.

Bredband
Fakturan delas in i olika kategorier med egen rubrik, till exempel Bredband.

C

D

Debitering för en dag
Byten mellan abonnemang och tjänster tar ca 1 arbetsdag att genomföra, och därför flyttas debiteringen en dag framåt på första fakturan. Du betalar för den gamla abonnemangsformen till och med dagen för bytet. Från och med nästa dag debiteras den nya abonnemangsformen.

Debiteringsintervall
Debiteringsintervall visar inom vilka tidsperioder ett samtal debiteras. När du ringer inom Sverige får du betala per påbörjad samtalsminut. När du ringer utomlands betalar du per samtalssekund.

Delsumma abonnemang
Detta är summan av de avgifter som redovisats ovan.

Delsumma trafik
Detta är summan av de avgifter som redovisats ovan.

Det totala beloppet
Det totala beloppet (inkl. moms) som du ska betala.

Dröjsmålsränta
Om du inte har betalat fakturan på förfallodatum debiteras en dröjsmålsränta på fakturans belopp som faktureras på nästkommande faktura.

E

Engångsavgifter
Här redovisas avgifter av engångskaraktär som inte är löpande.

F

Faktura-/OCR-nr
Ett unikt nummer som bara gäller för din faktura. Uppge fakturanumret om du behöver ta kontakt med oss. Fakturanumret är detsamma som OCR-numret på inbetalningskortet.

Fakturaavgift
Om du har pappersfaktura tillkommer en fakturaavgift. Telia eFaktura, som du skaffar via din internetbank, har ingen avgift.

Fakturadatum
Den dag då fakturan skickas med posten.

Fakturamottagare
Namnet på abonnemangsinnehavare och/eller betalningsansvarig. Eventuellt med namngiven kontaktperson/referens.

Fast avgift Till Utlandet
Här ser du månadsavgiften för ditt prisavtal Utland. Trafikavgifter tillkommer.

Filmbutik
Här redovisar vi antalet filmer du har hyrt per prisgrupp. Detaljspecifikation på dina filmer finns om du loggar in på Mitt Telia.

Fotnoter
Alla fotnoter samlas sist på fakturan.

Förfallodag
Den dag betalningen senast ska vara oss tillhanda.

Förhöjd avgift under bindningstid
Månadsavgift för din köpta hårdvara under bindningstiden.

Förmedlade tjänster
Förmedlade tjänster är en samlingsbeteckning för avgiftsbelagda tjänster du som kund använder genom att ringa ett telefonsamtal eller skicka ett sms. Då Telia bara förmedlar kostnaden för dessa tjänster, måste du därför vända dig till leverantören av de förmedlade tjänsterna för reklamation. Telefonnummer till leverantören finner du på fakturan.

Förtursöppning
Om ditt abonnemang är stängt på grund av skuld och du vill ha en snabbare öppning (inom 8 arbetstimmar, helgfri vardag) kan du sms:a OPEN följt av ditt fakturanummer till nr 71370

G

H

Hårdvara
Månadsbetalning av hårdvara t ex Surfplatta Samsung, Sonos högtalare och Samsung tv.

I

Information saknas (betalstatus på Mitt Telia)
Betalstatus på Mitt Telia kan endast visas för fakturor 90 dagar tillbaka i tiden. Är fakturan äldre så står det därför Information saknas.

Installationsadress
Den adress där vi anslutit ditt bredband.

J

Justeringar av föregående faktura
Under den här rubriken ser du vilka tjänster du har avbeställt. Det här exemplet visar att du har sagt upp Nummerpresentation, prisavtal Dygnet runt och Telia Bas den 1/9, men vill kunna ringa fram till 30/9. Du har betalat månadsavgifter för augusti,september och oktober i förväg och får därför tillbaka avgiften för oktober.

K

Kategorier
Fakturan delas in i olika kategorier. Kategorierna återkommer med en specifikation på följande sidor.

Kombination som innehåller
Här redovisar vi de abonnemang som ingår i månadsavgiften för kombinationen, t.ex. Telia Bredband 6-8 Mbit/s.

Kombinationsabonnemang
Fakturan delas in i olika kategorier med egen rubrik. Kombinationsabonnemanget innehåller två eller flera abonnemang t.ex. Telia Bredband, Telia Bredbandstelefoni och Telia Digital-tv.

Kundnummer
Ange detta nummer vid kontakt med vår kundtjänst

L

M

Meddelandetjänster
Sms du har skickat inom Sverige och till utlandet.

Minuspost
När du har avbeställt tjänster som du tidigare har betalat i förskott får du tillbaka redan inbetalda månadsavgifter. De visas som ett minusbelopp. Om du har ett rabatterat erbjudande syns både den ordinarie avgiften och (minus) din avdragna rabatt i fakturaspecifikationen.

Månadsavgift
Den avgift som visar hur mycket din tjänst kostar månadsvis.

Månadsavgift för hårdvara
Månadsavgift för din köpta hårdvara, till exempel surfplatta, högtalare eller tv.

N

O

OCR-/Faktura-nr
Ett unikt nummer som bara gäller för din faktura. OCR-numret hittar du på din faktura inloggad på Mitt Telia. OCR-numret är detsamma som ditt fakturanummer. Uppge ditt faktura-/OCR-nummer om du behöver ta kontakt med oss.

P

Period
Datumintervallet visar mellan vilka datum avgiften debiteras.

Play+ Start
Play+ Start ingår utan kostnad i din kombination.

Prisavtal Dygnet runt
Här ser du den fasta avgiften för ditt prisavtal. Om du har ett prisavtal som kostar 65 kr i månaden blir det 195 kr för hela abonnemangsperioden.

Påminnelseavgift
Om du inte har betalat fakturan på förfallodatum tillkommer en påminnelseavgift som faktureras på nästkommande faktura.
 

Q

R

Rabatt Säker Surf
En licens för Telia Säker Surf (antivirus & brandvägg) ingår i ditt bredbandsabonnemang utan extra avgift. Avdraget redovisas som en rabatt på ditt bredband.

S

Sammandrag av faktura
Här kan du se den totala summan av din faktura.

Sammanlagd avgift
Beloppet avser den sammanlagda avgiften (inkl. moms) för en specifik typ av samtal eller tjänst. Till exempel alla samtal du har ringt till telefonnummer inom det fasta telenätet.

Sammanlagd tid
Här presenteras den sammanlagda tiden på samtal eller viss datatrafik. Om tiden exempelvis presenteras som 0:28 har samtalen sammanlagt pågått i 28 sekunder. Står det 1:45 har samtalen sammanlagt pågått i 1 minut och 45 sekunder. Likaså betyder 4:32:55 sammanlagd tid på 4 timmar, 32 minuter och 55 sekunder. Tänk på att omvandla sekunder till minuter om du vill kontrollräkna dina samtal. Exempelvis blir 2 minuter och 18 sekunder 2,3 minuter ((18/60=0,3sek) +2min=2,3).

Slutfaktura
När du avbeställt ett abonnemang eller en tjänst får du en slutfaktura på det belopp som är kvar att betala.

Spotify
Musiktjänst för till exempel din mobiltelefon eller digital-tv.

Storytel
Ljudbokstjänst för till exempel din mobiltelefon eller surfplatta.

Summa bredband
Här summeras avgifter som är kopplade till ditt bredbandsabonnemang. Detta belopp ser du även på första sidan av fakturan.

Summa Digital-tv
Här summeras avgifter som är kopplade till ditt digital-tv-abonnemang. Detta belopp ser du även på första sidan av fakturan.

Summa kombinationsabonnemang
Här summeras avgifterna som är kopplade till kombinationsabonnemanget. Detta belopp ser du även på första sidan av fakturan.

Summa Telefoni
Summan av alla avgifter som redovisats för Telefoni.

Summa Övriga avgifter
Summan av alla avgifter som redovisats för Övriga avgifter.

Säker surf
Säkerhetstjänst för din dator som bland annat skyddar mot virus, maskar och trojaner. Abonnemangsperioden startar samma dag som beställningsdatumet, oavsett när ditt bredband kopplas in.
 

T

Till andra operatörers mobiler
Samtal till mobiltelefoner med abonnemang/kontantkort hos andra operatörer.

Till fasta telenätet
Samtal inom det fasta telenätet i Sverige.

Till Telias mobilabonnemang
Samtal till mobiltelefoner med abonnemang/kontantkort hos Telia och Halebop.

Trafikperiod
Trafikperioden visar inom vilka tidsperioder ett samtal debiteras. När du ringer inom Sverige får du betala per påbörjad samtalsminut. Om du ringer till utlandet från Sverige så debiteras samtalen per sekund. För samtal inom EU debiteras en miniavgift på 30 sekunder. Därefter debiteras samtalet per sekund. 

Trådlös router
Telia äger den trådlösa router som ingår utan kostnad i bredbandet. Telia lånar ut utrustningen så länge du har kvar tjänsten.

U

Uppsägningsavgift Telia Bas
När du säger upp ditt abonnemang har du en månads uppsägningstid från och med den dag som du säger upp tjänsten. Säger du till exempel upp abonnemanget Telia Bas den 1/9 får du fortsätta betala abonnemangsavgiften till och med den 1/10.

V

Varav moms
Visar hur mycket av den totala summan som består av moms.

Ö

Öppningsavgift/minutavgift
Öppningsavgift är den avgift som debiteras varje gång ett nytt samtal eller en ny uppkoppling påbörjas. Minutavgift är den avgift som ett samtal kostar per minut. I denna kolumn kan även tjänster som har ett styckepris presenteras (t.ex. kr/samtal).

Spara eller dela den här guiden

Ange din e-post så mejlar vi en länk till den här guiden.

{{shareGuideController.model.emailStatusMessage}}

Ange ditt mobilnummer så skickar vi en länk till den här guiden.

{{shareGuideController.model.smsStatusMessage}}

Vad tycker du om den här sidan?

Observera att detta bara gäller synpunkter ang. förbättringar av Telia.se. Vi hanterar inte kundärenden. Alla synpunkter sparas.

Klar

Tack för ditt bidrag!

SÖK SUPPORT