Så har Region Stockholms nät hanterat pandemin

I samband med corona har det ställts höga krav på sjukvårdens digitala infrastruktur. Telia-ägda Cygate har ansvarat för driften av Region Stockholms nätverk SLLnet, som används av cirka 1200 verksamheter, från akutsjukhus och vårdcentraler till tandvård och privata underleverantörer.

SLLnet används för data, tal och video, och är centralt för såväl patientkontakter som hantering av recept och röntgenbilder.

- Det är verkligen kritiska tjänster och en viktig infrastruktur. Jag skulle vilja påstå livskritisk infrastruktur, säger Jonas Östergren på serviceförvaltningens IT-avdelning inom Region Stockholm.

I och med pandemin ökade trafiken från hemarbetsplatser med 150% från en dag till en annan. Utmaningen för serviceförvaltningen och Cygate var att säkerställa snabb och säker tillgång till IT-miljön, så att personalen skulle kunna göra sitt jobb på distans.

- Vi kunde snabbt optimera nätet och dess tjänster för att kunna hantera det kraftigt ökade kapacitetsbehovet. Vi gjorde också permanenta förstärkningar av nätet, allt med minimal påverkan för verksamheten. Nertid i ett sådant läge är en ickefråga, säger Fredrik Sidmar, vd för Cygate.

 

Foto: Storyblocks