04 mars 2024

2 min läsning

Innovation

Telia satsar miljarder på att bygga ut mobilnätet

I maj 2020 lanserade Telia Sveriges första stora publika 5G-nät. Samtidigt som 5G rullas ut på allt fler platser uppgraderar vi samtidigt mobilnäten i hela landet, en miljardsatsning som omfattar 8 400 basstationer.

Mobilmast på en höjd i skogen.

Arbetet syftar till att byta ut äldre utrustning med modernare och mer energisnål teknik, och kommer att resultera i fördubblad kapacitet i 4G-nätet, samtidigt som 5G-nätet rullas ut till nya områden. Nya mobilmaster kommer också att byggas, framför allt i landets sju skogslän*, i områden där kapaciteten i dag är låg eller där täckning helt saknas. När satsningen är genomförd kommer 5G-nätet att (precis som 4G-nätet) täcka mer än 90% av Sveriges yta och nå 99% av befolkningen. För kunderna betyder det snabbare och bättre bredbandsuppkoppling på fler ställen.

- Våra nät har aldrig varit viktigare. Den senaste tidens hårda prövningar i samband med pandemin har verkligen visat hur beroende vi alla är av en snabb och stabil uppkoppling och moderna tjänster. Det är en förutsättning för en hållbar digital ekonomi. Därför fortsätter vi nu att investera och utveckla våra mobilnät för att kunna ge ännu fler kunder tillgång till ett uppkopplat samhälle, säger Anders Olsson, VD för Telia Sverige.

En del av satsningen handlar om att kunna erbjuda stabilt bredband på fler platser där det i dag saknas fiber. FWA-tekniken (Fixed Wireless Access, eller Fast bredband via mobilnätet) innebär att kunder som saknar fiber kan få fullgod och snabb uppkoppling med hjälp av en fast monterad mottagare som kommunicerar med mobilnätet. I och med den pågående moderniseringen och kapacitetshöjningen kan ännu flera glesbygdsområden ta del av denna nya teknik.

Arbetet kommer att pågå under fem år, och genomförs i samarbete med Ericsson.

* Dalarna, Värmland, Norrbotten, Västerbotten, Jämtland, Västernorrland och Gävleborg.

Fler artiklar i samma ämne: