08 maj 2023

4 min läsning

Innovation

Framtidens kollektivtrafik utvecklas i Kista

Självkörande bussar kontrollerade via 5G är fortfarande en framtidsvision, men nu inleds ett projekt för att göra det till verklighet.

Illustration av självkörande buss i stadstrafik

Urban ICT Arena

Hur skulle det vara att kliva ombord på en självstyrande buss som rullar genom gatorna utan förare, styrd av ett automatiserat trafikledningssystem som kommunicerar via 5G? Den verkligheten ligger fortfarande några år bort, men nu inleds ett utvecklingsprojekt för 5G-uppkopplade bussar i Kista Science City norr om Stockholm. Målet är att utveckla framtidens kollektivtrafik – smart, säker och miljövänlig.

I projektet, som drivs genom samarbetsorganisationen Urban ICT Arena, medverkar bland andra kollektivtrafikoperatören Keolis, teknikföretag som Intel, och inte minst Telia som tillsammans med Ericsson står för 5G-tekniken.

Syftet med verksamheten är att utveckla ett komplett system där själva fordonet – bussen eller spårvagnen – bara är en pusselbit. Självstyrande fordon kopplas via 5G upp mot ett kontrolltorn som hela tiden kommunicerar med fordonet och förser det med kritisk information, till exempel om hinder på vägen eller pågående ambulansutryckningar i närheten. I kontrolltornet finns också operatörer som övervakar trafiken, och som vid behov kan rycka in och fjärrstyra ett fordon, låt säga för att hjälpa det att ta sig förbi ett oväntat hinder.

- 5G-näten är ju jätteviktiga i det här, informationen behöver verkligen nå fram till fordonen så att man kan prioritera trafiken, säger Jan Jansson, New Mobilities Manager på Keolis.

- Om det överhuvudtaget ska fungera att köra med fjärrstyrning så måste vi ha kort latens, snabb reaktionstid, på kanske 25-30 millisekunder.

5G avgörande för självstyrande fordon

Jan ger ett exempel från en kollektivtrafikmässa 2019, då man demonstrerade fjärrstyrning av ett testfordon i Kista från mässlokalerna i Älvsjö. Uppkoppling via 5G innebar så korta svarstider att styrningen gick helt problemfritt – men det fanns även möjlighet att testa fjärrstyrning via en skärm uppkopplad på 4G.

- På 4G var det över 100 millisekunder och det gjorde det väldigt svårt att köra eftersom det var en så stor fördröjning.

Magnus Leonhardt är innovations- och affärsutvecklingschef på Telia Sverige, som medverkar i projektet som leverantör av 5G-tekniken:

- Robusta, säkra nät med 5G är avgörande för omställningen till mer hållbara transportlösningar som fler kan dela på. Det är precis vad den här satsningen handlar om: Hur ett 5G-uppkopplat transportsystem kan bidra till en effektiv och väl utbyggd kollektivtrafik som samtidigt minskar miljöpåverkan, säger han.

Vinster för miljön och för resenären

Vilka fördelar kommer då självstyrande, uppkopplad kollektivtrafik att innebära, både för oss resenärer och för samhället i stort?

Den största och tydligaste vinsten finns på miljöområdet. Självstyrande fordon har mer eller mindre kommit att bli synonymt med elfordon, menar Jan Jansson på Keolis, och därmed följer minskade koldioxidutsläpp, bättre luft och mindre buller.

För resenären kommer de största fördelarna kanske att märkas i de mindre sammanhangen. Att sitta på en förarlös landsvägsbuss jämfört med en vanlig innebär troligen ingen enorm skillnad i reseupplevelse, men däremot ger självstyrande fordon nya möjligheter på mer lokal nivå, till exempel system med mindre skyttelbussar:

- Man kanske har långt till sin busstation. Då kan det finns möjligheter att ha mer frekventa turer i närområdet med mindre fordon som är självgående. Så att jag kan ta mig till mitt resecentrum och delar fordonet med andra, säger Jan Jansson.

Den höga kapaciteten i 5G-nätet ger även vinster vad gäller realtidsinformation till resenärerna. Via mobilappar och infotainmentsystem ombord på bussarna kan resenären hela tiden hålla sig uppdaterad om tidtabell, hinder eller ändrade rutter, försenade anslutningar och liknande.

Säkerheten först

Det har pratats om självstyrande fordon rätt länge nu, inte minst inom bilindustrin, men det finns fortfarande utmaningar som behöver lösas för att sådana system ska bli tillräckligt pålitliga och trygga. Även med 5G-uppkoppling är trafikmiljön i en modern storstad en oerhört komplex historia. Jan Jansson tror på en successiv utrullning med början i mindre sammanhang.

- Säkerheten går ju alltid först Jag tror att vi kommer ett se tillämpningar på små sträckor i skyddade miljöer inom kanske tre till fem år. Självkörande bussar tror jag vi kommer att se inom fyra till sex år. Men vi kommer att få vänta innan vi ser komplexa körningar i tät trafik i Stockholms innerstad, då är vi nog uppe på 15 till 25 år. Det är ganska svårt att sia om.

Fler artiklar i samma ämne: