03 oktober 2023

2 min läsning

Innovation

5G i vården testas i Övertorneå

Telia fortsätter att tillsammans med olika partners utforska och utveckla 5G-teknikens möjligheter. I maj 2021 öppnade Luleå tekniska universitet en ny 5G-testbädd i Övertorneå, där bland annat Telia och Ericsson medverkar.

SJuksköterska tar ett videosamtal på mobilen.

Testbädden i Övertorneå finns på Särkivaaragården, som inrymmer både en hälsocentral och ett äldreboende. Syftet är att testa ny, innovativ teknik inom vård- och omsorgsområdet. Inledningsvis är det två lösningar som ska testas. Dels kommer Luleåbaserade företaget Compodium att testa ett videokonferenssystem avsett för vårdkontakter, och dels ska Camanio testa en tillsynsrobot för virtuella besök hos de boende.

- 5G-nätet i Övertorneå är det första i en vårdmiljö som denna, säger Telia Sveriges innovationschef Magnus Leonhardt. Vi får möjlighet att tillsammans med bland annat kommunen, regionen, Luleå tekniska universitet och lokala teknikbolag, utforska hur nya digitala hjälpmedel kan hjälpa vården att arbeta smartare och bidra med ökad livskvalitet för de äldre.

5G tar vården närmare patienten

5G bidrar med snabb och säker uppkoppling, viktiga faktorer när människor ska interagera via teknik, inte minst i vårdsammanhang. Med 5G kan till exempel läkare och patient se varandras mimik och ansiktsuttryck utan fördröjning, vilket bidrar till att höja kvaliteten på det digitala mötet och föra vården närmare patienten.

Detta är inte den första testbädden i regionen och blir inte heller den sista. Sedan tidigare finns en testbädd på Luleå tekniska universitet och en i Skellefteå. Efter Övertorneå väntar också etableringar i Storuman och Luleå. Alltsammans inom ramen för projektet 5G för vård och omsorg i övre Norrland, som drivs av LTU tillsammans med berörda regioner och kommuner. Telia är partner i projektet tillsammans med Ericsson och Tieto EVRY.

Läs mer om testbädden i Övertorneå här.

Fler artiklar i samma ämne: