04 mars 2024

3 min läsning

Innovation

Drönare varnar för bränder hos Umeå Energi

Med avancerad konnektivitet och 5G ökar säkerheten på Dåva kraftvärmeverk.

Du måste godkänna statistiska och analytiska cookies

Du måste godkänna statistiska och analytiska cookies för att kunna se det här innehållet.

Med drönarteknik övervakas både värme och produktionskedja hos Umeå Energi.

På Dåva kraftvärmeverk finns det två stycken produktionsanläggningar, en för avfall och en för biobränsle. Här produceras fjärrvärme, fjärrkyla och el. I högarna runt omkring ligger biobränsle. Ungefär en halv långtradare i timmen lämnas till pannan när produktionen går för fullt. Med en så pass hög produktionstakt är det extra viktigt att veta hur mycket bränsle som finns i depåerna. Det är här som drönarna och 5G-tekniken kommer in i bilden. I det projekt som Telia driver tillsammans med Umeå Energi testas just nu olika typer av volymmätningar med hjälp av drönare – men det är inte allt.

Förutom volym kan drönarna även registrera värmen i bränslemassorna. Trots att det inte syns för blotta ögat så finns det alltid en risk att det blir för varmt i bränslestackarna, som faktiskt består av levande material. En konsekvens kan bli att det uppstår spontana bränder, något man såklart vill undvika.

"Det här är ju levande material som ligger här, även om man inte kan se det så finns det risk att det börjar brinna."
-- Mats Berggren, VD Umeå Energi Umenet AB

– Därför tycker vi att det är så intressant att mäta temperaturerna via de termiska möjligheterna som finns i de här drönarlösningarna som vi är uppe och provar, säger Mats Berggren, VD Umeå Energi Umenet AB.

En verksamhet som aldrig sover förenklas av 5G

I framtiden vill Umeå Energi få upp strukturerna och använda 5Gs möjligheter för att på sikt kunna köra autonoma fordon och transportera bränslet utan att behöva ha personal inblandad. För det här är en verksamhet som pågår dygnet runt, året runt. Som ett energibolag som alltid vill ligga i framkant ser man över alla processer. Dels för att de kräver resurser, men även för att det ur säkerhetsperspektiv finns stora vinster i att automatisera processer genom till exempel autonoma fordon.

Industri 4.0

Med hjälp av avancerad konnektivitet över 4G men framför allt 5G finns ökat stöd för att koppla upp maskiner och fjärrstyra olika typer av fordon. Men man kan även automatisera processer och effektivisera flöden via kraftfulla beräkningar och analyser som gör att produktionen kan optimeras till det yttersta.

– Vi har ju en väldigt stark basindustri i Sverige och Finland och andra nordiska länder, och vi jobbar nära tillsammans med industrin för att utforska: Hur kan vi med hjälp av avancerad konnektivitet, 5G, effektivisera och automatisera framtidens industriproduktion? Historiskt sett har vi levererat nät som ett sätt att understödja försäljning av abonnemang, och då har det varit väldigt mycket en engångsföreteelse. Vi har levererat ett nät och sen har det varit färdigt. För framtiden tror jag vi kommer att leverera nät som en tjänst där vi underhåller, supporterar och optimerar nätet över tid med avseende på kundens specifika behov, säger Ivan Bretan, affärsutvecklare 5G för Industri 4.0 på Telia.

5G är nästa generations mobilnät och är resultatet av flera tekniska framsteg. Vi har till exempel ny antennteknik och högre frekvenser som gör att vi kan skicka fler och större datapaket. Vi har även blivit bättre på att hantera datainformation eftersom nya och bättre algoritmer har utvecklats. Dessutom blir utrustningen, som våra mobiltelefoner, allt bättre.

Kortfattat kan man säga att bandbredd, hastighet och allt som vi i dag använder dagens 4G-nät till kommer att bli ännu bättre. Man kan räkna med upp till 10 gånger hastigheten i dagens 4G-nät, även om det kommer variera beroende på var man befinner sig och hur många andra som är uppkopplade mot nätet samtidigt. Dessutom trycks svarstiderna ner rejält med 5G. En sak är säkert. Det kommer gå snabbare!

Läs mer om hur 5G fungerar här.

Vi lanserade 5G i Stockholm i maj 2020, och fortsätter nu utbyggnaden över hela landet.

I dag erbjuder vi 5G-täckning i 150 tätorter. Just nu berör utbyggnaden framför allt stadskärnorna, där många människor rör sig samtidigt. På sikt kommer vi även att rulla ut 5G tätorterna. Vårt mål är att 5G ska nå 90% av befolkningen senast 2024. 2025 siktar vi på att vårt 5G-nät ska nå 99% av befolkningen och täcka 90% av landets yta.

Du kan se var det finns 5G-täckning på vår täckningskarta.

För att kunna använda 5G behöver du en mobiltelefon, ett abonnemang och ett nät som alla stödjer 5G.

Våra mobilabonnemang
Telia Mobil (för dig som är privatkund) är 5G-redo, och Telia Jobbmobil (för dig som är företagskund) har stöd för 5G. Detta gäller om du tecknade ditt abonnemang efter 1 april, 2020, annars kan du behöva uppgradera det.

Telia har också 5G-redo mobiler i sitt sortiment. Se dem här: Privatkund | Företagskund

De flesta mobiler vi säljer har stöd för 5G. Se dem här: Privatkund | Företagskund

Har du en mobil från Telia som är 5G-redo men som ändå inte fungerar i nätet?
En mobil kan ha tekniskt stöd för 5G men ofta krävs en uppdatering av dess mjukvara för att den ska fungera i operatörens nät. Telia genomför tester av mobiler i våra nät och det görs i samarbete med mobiltillverkarna. När väl testerna är genomförda så uppdaterar i regel tillverkarna mjukvaran i mobilerna och de fungerar sedan i näten.

5G och den utrustning som krävs för 5G-nät har samma krav som gäller för tidigare standarder, såsom 3G och 4G. De gränsvärden som den ansvariga myndigheten i Sverige, Strålsäkerhetsmyndigheten, fastställt gäller alltså även de nya 5G-frekvenserna. Idag är Världshälsoorganisationen (WHO), Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) och den svenska Folkhälsomyndigheten överens om att det inte finns någon känd hälsopåverkan av radiovågor så länge dessa gränsvärden tillämpas. 

Folkhälsomyndigheten skriver på sin hemsida att ”utifrån dagens kunskap om radiofrekventa elektromagnetiska fält ser inte forskarna att 5G och de specifika frekvenser som används skulle innebära en risk för hälsan”. 

På Telia stöttar vi, och följer naturligtvis myndigheternas arbete och rekommendationer noggrant.  

Från och med nu kan Telia-kunder från Finland, Norge och Sverige roama, det vill säga använda mobilen för att ringa eller surfa utomlands, mellan 5G-näten som Telia bygger i de tre länderna. För att kunna använda nätet krävs ett 5G-redo abonnemang och smartphone från Telia, samt att man befinner sig i ett område med 5G-täckning.

Fler artiklar i samma ämne: