Surf Abroad

Surf Abroad - thumbnail Surf Abroad

Surf Abroad

Surf abroad ger dig kontroll över surfkostnaden oavsett vart du reser. I varje land ingår en viss surfmängd till ett förutbestämt pris. Mängden och priset skiljer mellan olika regioner. Om den inkluderade surfmängden tar slut så bestämmer du själv om du vill köpa till mer utifrån vilket behov du har den aktuella dagen.

Surf Abroad gäller för alla

Surf Abroad gäller oavsett i vilket mobilt nät du surfar i inom de aktuella länderna. Gäller ej för trådlösa nätverk när man använder Telia Wifi.

Du får ett meddelande via sms när du har förbrukat den dagliga surfmängden och kan själv avgöra om du behöver köpa till ytterligare surfmängd. Det kan du göra genom att skicka sms (sök tilläggsköp här), köpa via den webbplats som du automatiskt kommer till när ingående surfmängd är slut, eller genom att kontakta kundtjänst. Gör du inget så bryts uppkopplingen automatiskt när du förbrukat den inkluderade surfmängden.

Vad kostar det att ringa, surfa eller skicka SMS i världen?
 

Surf Abroad, allmänt

  • Fler än ett köp kan göras i respektive zon.
  • Extra köp räknas inte in i Kostnadskontroll Data Utland.
  • Dygnet räknas mellan kl. 00:00 – 23:59 Svensk tid