KÖPINFORMATION

Här har vi samlat allt du behöver veta om ditt köp från beställning till
leverans. Att bli kund hos Telia via vår hemsida ska alltid vara

Tryggt
Enkelt
Smidigt

 

Ångerrätt och retur

Som privatperson har du möjlighet att ångra ett köp som gjorts via Telias hemsida, per telefon eller utanför Telias affärslokaler. Ångerrätten gäller även för firmatecknare för enskild firma.

Hur lång tid har jag på mig att ångra mitt köp?

Du har möjlighet att ångra ett köp inom 14 dagar räknat från det att du mottagit vara och köpbekräftelse. I flera fall har du även möjlighet att Testa oss i hela 30 dagar, läs mer om Testa oss.

Vid köp av en tjänst upphör ångerrätten 14 dagar efter det att du mottagit en bekräftelse. Detta innebär att du har en ångerfrist på 14 dagar. Om du begärt att Telia påbörjar leverans av tjänsten under ångerfristen kan du bli ersättningsskyldig för den tjänst som tillhandahållits. Ångerfristen vid köp av enbart tjänster per telefon börjar gälla när avtalet ingås.

Hur går jag till väga jag om jag vill ångra mitt köp?

Meddela Telia innan ångerfristen löper ut att du vill ångra köpet genom att kontakta oss här. Om du vill kan du använda Konsumentverkets standardblankett som du hittar på deras hemsida. Så snart Telia har mottagit din anmälan kommer en bekräftelse skickas till dig. Återsänd varan senast 14 dagar efter att du meddelat oss om ditt beslut att frånträda avtalet.

Du svarar själv för eventuell returkostnad och skickar vara, tillbehör och följesedel i originalförpackning till:

Telia Sverige AB / Retur
341 09 Ljungby

Vad händer om jag returnerar en använd vara?

Enligt lag är du ansvarig för eventuell värdeminskning som uppstår om du hanterar varan i större omfattning än vad som är nödvändigt för att fastställa funktionen. Om du skickar tillbaka en vara som av någon anledning inte går att återställa till sitt ursprungliga skick kommer Telia att debitera dig för motsvarande värdeminskning. För att undvika betalningsskyldighet ber vi dig därför att inte använda varan förrän du bestämt dig för att behålla den.

Har du fått svar på dina frågor?

Om inte, hittar du samtliga kontaktuppgifter på våra Kontakta Oss-sidor.
 

Image caption goes here

Garanti och reklamation

Vart vänder jag mig för att reklamera en vara?

Vid reklamationer och garantiärenden ber vi dig att i första hand kontakta ditt inköpsställe. Du kan även kontakta oss här eller vända dig till någon av Telias butiker för att få hjälp. Vid åberopande av garanti ska köpets tidpunkt styrkas med faktura, kvitto eller följesedel. Spara därför alltid följesedel och garantiuppgifter som följer med i leveransen.

Konsumentköplagen ger dig ett treårigt lagstadgat skydd för ursprungliga fel, medan Telias leverantörer frivilligt lämnar en 1 eller 2-årig produktgaranti. Efter produktgarantins utgång måste det bevisas att felet fanns redan vid köptillfället.

Min vara var skadad när jag fick den, vad gör jag?

Om du mottagit en skadad vara ska du omgående ta kontakt med Telia här.
.
Vilka fel täcker min garanti?

Telias garanti omfattar fel som finns vid leveranstillfället eller som uppkommer under garantitiden.

Följande fel täcks inte av garantin:

  • Varan har inte skötts eller brukats enligt bruksanvisning.
  • Varan har vanvårdats, utsatts för olyckshändelser eller annan yttre påverkan som till exempel elektriska överspänningar eller blixt.
  • Varan har på något sätt byggts om. Garantin täcker inte heller de fall där andra delar än originaldelar har monterats på varan.
  • Varan har reparerats eller lämnats in för service på en verkstad som inte är godkänd av Telia.
  • Varor av förbrukningskaraktär (till exempel batterier) eller justeringsåtgärder och inställningar som inte är avsedda att utföras av användaren.
Vart vänder jag mig om felet inte täcks av garantin?

Telia erbjuder reparation utanför garanti. Information om pris och tillvägagångssätt för att skicka in din vara för reklamation eller felanmälan hittar du under Reparation av mobiltelefon.

Hur får jag skydd mot fel och skador som inte täcks av garantin?

För att få utökat skydd när du köper en mobiltelefon eller surfplatta hos Telia kan du teckna Telia Försäkring som bland annat täcker skador, stöld och förlust. Du kan läsa mer om Telia Försäkring här.

Uppsägning

Hur gör jag för att säga upp en tjänst hos Telia?

Du säger upp din tjänst genom att kontakta kundtjänst via telefon. För de flesta tjänster som Telia tillhandahåller gäller en månads uppsägningstid. Om du vill säga upp tjänster i samband med utlöpande bindningstid är det därför viktigt att du meddelar oss en månad innan så sker.

Utförlig information om vad som gäller vid uppsägning finns att läsa i Telias allmänna villkor.

Jag vill avsluta en tjänst innan min 30-dagars testperiod är slut.

Om du ångrar ditt köp innan testperioden är slut, ring kundtjänst på telefonnummer 90200 eller besök en av Telias butiker senast 30 dagar från inkopplingsdatum. Nedan kan du läsa om rätten att testa oss i 30 dagar.

Läs mer

Vad tycker du om den här sidan?

Observera att detta bara gäller synpunkter ang. förbättringar av Telia.se. Vi hanterar inte kundärenden. Alla synpunkter sparas.

Klar

Tack för ditt bidrag!

Vad tycker du om den här sidan?

Observera att detta bara gäller synpunkter ang. förbättringar av Telia.se. Vi hanterar inte kundärenden. Alla synpunkter sparas.

Klar

Tack för ditt bidrag!

close information navigation-arrow-down navigation-arrow-right panic playbutton