Telia stöttar Bris i Coronakrisen

Hos Bris är trycket högt nu. Barn som är oroliga för coronaviruset hör av sig och särskilt svårt är det för de som har en utsatt situation hemma. Telia donerar nu tre miljoner kronor för att uppgradera organisationens kommunikationstjänster och finansiera de samtal som kommer så att ännu fler barn kan komma i kontakt med och få hjälp av Bris.

För barn i utsatthet är corona mer än ett virus. Med stängda skolor, inställda idrottsevenemang och familjer i karantän drabbas de redan mest utsatta barnen. Den 16 mars utökade Bris stödlinjernas öppettider och de senaste två veckorna har dess kuratorer haft 30 procent fler stödjande kontakter per vecka jämfört med veckorna innan – såväl om corona som om andra ämnen i barns liv.

Bris ska använda Telias donation för att uppgradera kommunikationstjänster och finansiera de samtal som kommer. På så sätt kan man frigöra mer tid och resurser för barnen.

– Bris gör ett oerhört viktigt och fantastiskt arbete. Vi vill bidra till att säkerställa att alla barn har tillgång till professionellt samtalsstöd som behövs i kristider, när vuxenvärlden brister och inte lyckas ge dem den trygghet och omsorg som de har rätt till, säger Christian Luiga, vd och koncernchef, Telia Company. 

– Jag kan inte tänka mig någon bättre partner än Telia att drifta vår stödlinje 116111, dit barn kan ringa gratis och anonymt för att få prata om sina bekymmer. Vi ser också hur trycket på Bris ökar i pandemins fotspår, så detta stöd är extra välkommet just nu, säger Magnus Jägerskog, generalsekreterare, Bris.

Telias donation till Bris är uppdelad på tre år där Telia donerar en miljon per år.

Christian Luiga, vd och koncernchef, Telia Company 

Mer om Telias engagemang för barns rättigheter

Telia har i flera år stöttat och arbetat nära barnrättsorganisationer, som Childhood och Friends för att stärka barns rättigheter. Företaget stödjer Barnrättsprinciperna för företag som arbetats fram av UN Global Compact, Unicef och Rädda Barnen.

En av principerna handlar om att stödja samhälls- och regeringsinsatser för att skydda och tillgodose barns rättigheter. Just nu uppmärksammar Childhood hur coronaviruset gör utsatta barn mer sårbara. Läs mer om Childhoods initiativ här.

Telias arbete under coronakrisen

Här kan du läsa mer om vad Telia gör för att hjälpa samhället att fortsätta fungera under coronakrisen.