21 mars 2024

6 min läsning

Livsstil

Expertens tips till gejming-föräldrar

Tv- och datorspel kan fungera som ett socialt kitt och ge barn och ungdomar lärdomar för livet. Men som alla andra intressen kan det också gå till överdrift. Nyckeln till ett hälsosamt spelande? Närvarande föräldrar som sätter gränser – och själva intresserar sig för gejming.

Annukka Sålltin, sakkunning på Pelituki.

Annukka Såltin är sakkunnig inom problematiskt spelande på den finska organisationen Pelituki. Där arbetar hon med att utbilda yrkesgrupper som jobbar med barn och ungdomar om hur man bäst förebygger digitalt spelande som riskerar att gå ut över vardagen. På Pelituki försöker man att vara tydliga gentemot bland andra skol- och vårdpersonal om vilka för- och nackdelar hobbyn har.

– Det är ganska sällan som spelen i sig utgör ett problem. Det är desto vanligare att det finns mobbning eller något annat bakomliggande problem som gör att ditt barn spelar för mycket. I sådana situationer kan gejming bli till ett slags räddning eller lite som en flyktväg. Därför anordnar vi föräldrakvällar och besöker skolor där barn och ungdomar bland annat får lära sig om känslo- och stresshantering.

Fördelar med gaming

Tv- och datorspelande framställs ibland som problematiska till sin natur i media. Men faktum är att flera studier under de senaste decennierna tyder på att de kan utveckla barn och unga både socialt och intellektuellt. På Pelituki är man medvetna om att det finns många fördelar med gejming.

– Spel kan innebära en möjlighet att få nya vänner. Sociala färdigheter måste övas upp när man spelar flerspelarspel där man samarbetar med andra. Det är mycket lagarbete och problemlösning eftersom man måste nå olika mål tillsammans i spelen. Samtidigt lär man sig olika språk och får ta del av olika kulturer. Jag har även hört berättelser från personer som har hittat sina partners via spel, för att sedan gifta sig och skaffa familj. Det finns många fina aspekter av spelande, säger Annukka Såltin.

Hon framhåller att spelvärlden många gånger kan utgöra en trygg arena att testa olika roller på. Om man är blyg eller tillbakadragen kan det till exempel utgöra ett effektivt sätt att testa roller som man kanske inte vågar prova i skolvärlden, bland fotbollskompisarna eller på sommarjobbet.

– Gejming erbjuder också en möjlighet för barn och ungdomar med funktionshinder att testa saker som kanske är svåra rent praktiskt i det verkliga livet. Har man exempelvis svårt att gå och inte kan spela fotboll kan man göra det i spelet FIFA i stället.

Föräldrar behöver närma sig spelvärlden

Annukka menar att en av nycklarna till ett digitalt spelande som lyfter snarare än sänker familjerelationerna är att som förälder våga närma sig spelvärlden även om den till en början kan upplevas som främmande. Genom att bjuda in till att spela tillsammans med dina barn blir det snabbt en lika naturlig aktivitet som att se på film eller läsa en bok ihop.

– Vilket enkelt spel som helst som barnet kan lära dig duger. Som förälder får man erkänna att man kanske inte kan allt om spel i början och i stället fråga barnet om hjälp. Det skapar en intressant familjedynamik när barn får den här typen av kontroll. Det är även ett bra sätt att närma sig en eventuell problematisk situation då barnet kan få en positiv känsla av att hen faktiskt kan någonting som föräldern vill veta mer om. Genom att lära dig mer om hur ditt barns spelande fungerar lär du dig också mer om hur ditt barn fungerar, säger Annukka Såltin.

En annan viktig aspekt är att ge positiv feedback. Som förälder kan man ge sina barn värdefulla perspektiv på vad man har lärt sig i ett spel och hur kunskaperna går att applicera i skolan eller när man söker sommarjobb. Genom att tidigt flytta fokus från det som kan riskerar att bli negativt med spelande till det som är positivt kan många problem förebyggas.

– Ju mer närvarande du är i barnens spelande desto enklare är det att förstå hur det fungerar, skapa fungerande regler och att få en bra relation med ditt barn. Vilket intresse det än rör sig om är det naturligtvis viktigt att vuxna är med, stöttar och sätter gränser. När det kommer till gaming är det viktigt att utgå från det som är positivt eftersom det är på det sättet som vi kan förebygga spelproblem. Det gäller att se vilka färdigheter barn och unga utvecklar genom spelandet och få dem att förstå hur de kan föra över färdigheterna till andra delar av livet.

Orsaker till problematiskt spelande

Med det sagt finns det förstås situationer där man som förälder med rätta kan känna sig orolig över sitt barns spelande. Så, var går egentligen gränsen mellan ett uppbyggligt och ett destruktivt spelande? Enligt Pelitukis sakkunniga går det inte att göra en sådan skarp gränsdragning. Man måste alltid titta på helhetsbilden och ställa frågor om barnets mående.

– Det viktigaste är alltid att titta på hur barnet eller ungdomen mår, om hen sover tillräckligt, äter ordentligt, kommunicerar med andra och har kompisar. Man behöver alltid kartlägga hur vardagen ser ut. Sedan är det viktigt att få syn på eventuella bakomliggande faktorer. Är det någonting speciellt som har hänt den senaste tiden? Om ni till exempel har flyttat till en ny stad kan det hända att barnet vänder sig till gaming som en flykt när vardagen präglas av stora förändringar, säger Annukka Såltin.

Om barnet eller ungdomen verkligen har fastnat i spelandet gäller det att fundera på hur du som förälder kan vara mer närvarande i ditt barns liv. Det är självklart viktigt att det kommer in andra perspektiv än tv-spel i vardagen. Men även här kan man stärka familjebanden och förebygga många problem genom att våga närma sig gejmingvärlden.

Ställ spelkonsolen i vardagsrummet

– Ett tips är att ställa spelkonsolen eller datorn i vardagsrummet för att bli mer närvarande som vuxen. Det kan kännas som ett störande moment i din egen vardag eftersom det ofta förekommer skrik och rop i samband med spelande. Men föräldrarnas närvaro lugnar ofta barnen och ger er dessutom en chans att komma närmare varandra. Det gäller att hitta smarta sätt att som förälder bli mer närvarande i dina barns spelande. Dessutom är det bra att prata med andra föräldrar för att få en ökad förståelse för hur andra familjer har det.

Ett annat tips till föräldrar med spelande barn är att se till att gaming blir ett lika naturligt samtalsämne som andra när man samlas i familjen.

– Som förälder kan du bestämma dig för att fråga hur det har gått efter en spelmatch eller be dina barn att berätta vilka vänner de spelade med. Äldre ungdomar kanske spelar tillsammans med lagkamrater som bor utomlands och behöver träna på sitt spel sent på kvällen. Som förälder är det lätt att tolka de sena tiderna som ett begynnande beroende, men i själva verket kanske det bara handlar om att man inte har kommunicerat vad spelandet handlar om, säger Annukka Såltin.


Fakta: Annukka Såltin

Yrke: Sakkunnig inom problematiskt digitalt spelande på organisationen Pelituki i Finland.
Gör: Informerar, stöttar och utbildar personal som jobbar med barn och ungdomar om riskerna med överdrivet digitalt spelande. Fokuserar också på de många fördelarna med gaming.
Bakgrund: Har studerat social omsorg och socialpedagogiskt behandlingsarbete i Malmö. Jobbade under lång tid på serietidningsförlag, bland annat på Egmont i Finland.
Annukka om spel: ”Jag har alltid varit intresserad av hur spel och fantasi påverkar människan”.
Favoritspel: Destiny.

Fler artiklar i samma ämne: