Aktivera och ändra mobilsvar

Mobilsvar är en telefonsvarare som du kan aktivera på din mobil. Du kan välja om du vill spela in en hälsningsfras som ska läsas upp när någon kommer till din röstbrevlåda. I den här guiden berättar vi om nya uppdaterade mobilsvaret. Hur du aktiverar tjänsten, hanterar hälsningsmeddelande, lägger till pinkod, raderar meddelande och kostnader utomlands.

Mobilsvar

Några nyheter med mobilsvaret är att du numera kan välja engelska som språk, du kan välja att ha röstsignatur som hälsningsmeddelande, du kan ha ett internationellt hälsningsmeddelande som spelas upp för samtal från utlandet och ställa in nytt talsvar, med nya val samt ny röst.

I DEN HÄR GUIDEN

Aktivera tjänsten

För att aktivera ditt mobilsvar första gången skickar du ett sms med texten Mobilsvar på till 4466. Därefter ringer du 133 från din mobil.

Första gången du ringer till ditt mobilsvar hamnar du i en användarguide och blir du ombedd att ange en personlig pinkod till mobilsvaret på 6–10 siffror. Väljer du att inte ange en pinkod kommer en slumpmässig kod att skickas till dig på sms.

Pinkod till mobilsvar behövs när du befinner dig i utlandet och vill lyssna av dina mobilsvarmeddelanden eller då du vill nå ditt mobilsvar från en annan mobil. Du kan också välja att pinkoden måste anges då du ringer ditt mobilsvar från din egen mobiltelefon.

Vid aktiveringen av mobilsvaret får du även information om mobilsvarets funktioner samt möjlighet att tala in ett personligt hälsningsmeddelande eller en röstsignatur. Du kan även välja om du vill ha din mobilsvarstjänst på svenska eller engelska.

Hantera ditt hälsningsmeddelande och röstsignatur

Ring 133 – tryck 3 och därefter 1.

Du får sedan dessa val:

 • Tryck 1 för att spela in ett personligt hälsningsmeddelande

 • Tryck 2 för att spela in ett internationellt hälsningsmeddelande

 • Tryck 3 för att spela in ett frånvaromeddelande

 • Tryck 4 för att spela in en röstsignatur

Personligt hälsningsmeddelande

Hälsningsmeddelandet spelas upp när du inte har möjlighet att svara. Det kan vara ett meddelande om att du är upptagen, att du ringer tillbaka senare eller att den som ringer kan lämna ett meddelande.

Ett hälsningsmeddelande kan max vara två minuter långt.

Internationellt hälsningsmeddelande

Det internationella hälsningsmeddelandet spelas upp när någon försöker nå dig från utlandet.

Frånvaromeddelande

Ett frånvaromeddelande är endast ett besked. När frånvaromeddelande är aktiverat kan inga meddelanden lämnas från den som ringer.

Röstsignatur

En röstsignatur spelas upp när någon når ditt mobilsvar. Ange endast för- och efternamn i inspelningen.

Hantera pinkod till mobilsvaret

Ny pin-kod Ring 133 tryck 3 och därefter 4 för att ange en ny pinkod till mobilsvar, 6–10 siffror .

Aktivera eller inaktivera pin-kod Ring 133 tryck 3 och därefter 6 för att aktivera eller inaktivera din pinkod till mobilsvar .

Väljer du att pinkoden till mobilsvar ska vara aktiv kommer pinkod att krävas vid avlyssning av mobilsvar från din egen mobil. Anges fel pinkod tre gånger kommer mobilsvaret att låsas i 15 minuter. Därefter kan en ny, slumpmässig pinkod beställas genom att du ringer 133 och trycker * då du blir ombedd att ange mobilsvarskoden. Koden kommer att skickas till dig på sms.

Vi tillåter inte för enkla mobilsvarskoder. Följande koder kommer inte att godkännas: 000000, 123456, 654321, 111111 och så vidare. Dessa regler gäller även då koden är längre än 6 siffror.

Ändra språk på mobilsvaret

För att ändra språk så ringer du 133, tryck sedan 3 och därefter trycker du 5.

 • För att välja språk, svenska/engelska, Tryck 1

 • För att behålla ditt nuvarande språk, Tryck #

Radera meddelande

Önskar du radera ett meddelande trycker du 5 efter att meddelandet spelats upp. Därefter försvinner meddelandet från ditt mobilsvar.

OBS! Kom ihåg att ett raderat meddelande går inte att återställa.

Lyssna av mobilsvaret från utlandet

Från utlandet lyssnar du av mobilsvar genom att ringa +46 706 133 133 eller enbart 133 om du befinner dig inom EU.

Följ därefter instruktionerna:

 1. Ange det mobilnummer vars mobilsvar du vill lyssna på. Slå inte # efter numret

 2. Ange pin-kod till mobilsvar då den efterfrågas

 3. Anger du fel pin-kod till mobilsvaret finns det möjlighet att beställa en ny, slumpmässig kod som skickas via sms

Att tänka på

När du ringer in till ditt mobilsvar där pin-kod krävs så har du tre försök på dig att slå in rätt kod. Anger du fel kod kommer du via talsvaret erbjudas en ny slumpmässig mobilsvarskod som skickas till dig via sms. Anges fel pin-kod tre gånger kommer mobilsvaret att låsas i 15 minuter.

Kostnad utomlands

När du befinner dig i ett EU-land och tar emot ett mobilsvar eller ringer till ditt mobilsvar räknas det som ett vanligt samtal till Sverige och medför inga extra avgifter.

När du tar emot samtal utanför EU får du själv betala svensk utlandstaxa för uppkoppling från Sverige till det land som du befinner dig i. Om du inte svarar och har mobilsvar inkopplat debiteras du för uppkopplingen tillbaka till Sverige, det vill säga dubbel samtalstaxa. Kostnaden för detta är aktuell samtalsavgift hos den operatör i det land du befinner dig. För att undvika höga kostnader kan du tillfälligt stänga av mobilsvar när du ska åka utomlands.

 • För att tillfälligt inaktivera ditt mobilsvar tryck 3 och därefter 9

 • Status för mobilsvar anges.

  • Är mobilsvaret är aktivt får du detta val: För att tillfälligt inaktivera Tryck 1

  • Är mobilsvaret inaktivt får du detta val val: För att aktivera Tryck 2

Kom ihåg att aktivera mobilsvar igen när du kommer hem till Sverige.

Här kan du läsa mer om hur våra uppdateringar för mobilsvaret påverkar dig.

För att aktivera eller tillfälligt inaktivera ditt mobilsvar, Tryck 3 och tryck därefter 9. Nu anges status för mobilsvaret.

 • Är mobilsvaret är aktivt kommer det här valet: För att tillfälligt inaktivera Tryck 1

 • Är mobilsvaret inaktivt kommer detta val: För att aktivera Tryck 2

Som standard ringer det sex signaler, vilket motsvarar 30 sekunder, innan samtalet kopplas till mobilsvaret.

Du kan styra tiden innan ditt mobilsvar läsas upp via din mobil. Du gör det genom att slå in följande kombination: *61*+46673 följt av ditt nummer utan första nollan, ange antal sekunder xx och därefter #, tryck sedan på sänd/luren.

En signal är lika med 5 sekunder, 2 signaler är lika med 10 sekunder, 3 signaler är lika med 15 sekunder och så vidare.

När du ska lyssna på mobilsvaret från en annan mobil ringer du 0673 + mobilnummer utan första nollan. Skriv de utan mellanslag.

Avbryt hälsningsmeddelandet med 0 och slå sedan mobilsvarskoden. Från en fast telefon ringer du 0706133133. Ange mobilnummer och din pin-kod till mobilsvar.

Ja, du kan låta ditt mobilsvar gå igång när du är upptagen i ett annat samtal. För att aktivera funktionen slå in kombinationen *67*0673 och ditt mobilnummer utan första nollan samt # och sedan trycker du på sänd/luren i din mobil.

För att koppla ur funktionen så trycker du #67# och sänd/luren.

Priser för att ringa utomlands

Vill du veta mer vad det kostar att ringa och surfa från utlandet.

Fungerar inte din tjänst?

Med vårt verktyg Fixa kan du på egen hand förbättra, felsöka och felanmäla din mobila tjänst.