Koppla in wifi-repeater

En wifi-repeater förbättrar täckningen och gör att du kan surfa snabbare i hela bostaden. Följ guiden för att komma igång med ditt trådlösa nätverk.

Kom igång med wifi-repeaters

Koppla in dina repeaters med hjälp av en nätverkskabel

Placera din mesh-extender bredvid din router. Se till att ansluta strömkabeln.

Koppla in din repeater

Börja med att se till att din wifi-router är ansluten och placera sedan din wifi-repeater i närheten av din router. Koppla in strömkabeln i wifi-repeatern och vänta tills lampan lyser med ett fast grönt sken.

Koppla routern med mesh-extendern

Anslut med en nätverkskabel

Anslut din repeater till wifi-routern med hjälp av en nätverkskabel. Om du har fler än en repeater kan du ansluta dem samtidigt. Starta din repeater genom att trycka på strömbrytaren och vänta tills lampan börjar lysa grönt.

Koppla bort nätverkskabeln

Koppla bort nätverkskabeln

När lampan har lyst grönt i cirka 30 sekunder kan du koppla ur nätverkskabeln från repeatern. Om du har anslutit flera enheter kan du koppla ur dessa också.

Du hittar användarnamn och lösenord för ditt wifi på en etikett på din router.

Anslut till internet

Anslut din enhet till ditt nätverk. Du hittar ditt wifi-namn och lösenord på baksidan av din wifi-router.

Tänk på räckvidden när du placerar ut dina enheter

Placera ut din enhet

Vi rekommenderar att du använder Telia Smart Control-appen för att hitta den optimala platsen för din repeater. När du har hittat en passande plats för den kan du koppla in strömkabeln så den startar.

Lampstatus

Kontrollera lampstatusen

När lampan lyser grönt är din repeater installerad och redo för användning.

Fler tips

Telia Smart Control

Du kan också installera din repeater med hjälp av appen Telia Smart Control, som finns tillgängligt på både Google Play och App Store. Följ anvisningarna i appen och låt den hjälpa dig med placeringen av repeatern.

Fungerar inte din tjänst?

Med vårt verktyg Fixa kan du på egen hand förbättra, felsöka och felanmäla ditt bredband.

Har du problem med ditt wifi?

Vi ger tips på var du ska placera din router för att förbättra ditt wifi i hemmet.