Förstå routerns lampor

Detta är en generell guide över hur de mest relevanta lamporna lyser och blinkar på våra routrar. Lamporna skiljer sig mellan modeller så du kan se lampor i guiden inte finns just på routern du använder och att det kan finnas lampor på din router som inte tas upp i denna guide. Kom ihåg att de flesta routrar släcker alla lampor förutom strömlampan/powerlampan vid fullt fungerande drift.

Förstå routerns lampor

Snabel-a

Internet

Denna lampa visar om routern är ansluten till internet eller inte. Fast grönt sken: Du är ansluten till internet Blinkade grönt sken: Data skickas och/eller tas emot Fast rött sken: Något är fel med uppkoppling och en omstart kan behövas. Släckt: Antingen är routern strömlös eller så finns ingen anslutning alls till internet

Wifi-symbol

Wifi

Denna lampa visar om wifi är aktiverat om om det går något data över det trådlösa nätverket. Fast grönt sken: Wifi är aktiverat Blinkande grönt sken (vissa modeller): Data skickas/tas emot över wifi Släckt: Ingen surfar över wifi eller så är wifi inaktiverat

WPS-symbol

WPS

WPS är en funktion som gör att du kan ansluta trådlöst till routern utan att behöva använda användarnamn och lösenord.

Fast grönt sken: Routern har kontakt med anslutande enhet (vissa modeller) Blinkande gult/orange sken (vissa modeller): Routern väntar på att en enhet ska ansluta via WPS. Blinkande rött sken (vissa modeller): - Snabb blinkning, enheterna hittar inte varandra, prova flytta enheten närmare routern. - Långsam blinkning: Fler än en enhet försöker ansluta via WPS, testa att ansluta en enhet i taget.

Ethernet-symbol

Ethernet

Lampan lyser om någon enhet (exempelvis en dator) är ansluten med en nätverkskabel till någon av de gula nätverksportarna på routern. Fast grönt sken: Minst en enhet är ansluten med nätverkskabel till en av de gula portarna på routern. Blinkande grönt sken: Minst en av enheterna som är ansluten via nätverkskabel till routern använder Internet. Släckt: Ingen enhet är ansluten via nätverkskabel till routern. Kontrollera att nätverkskabeln sitter i ordentligt eller koppla den till en annan gul port på din router.

Tv-ikon

Tv

Lampan visar om en tv-box är ansluten eller inte. Blinkande grönt sken: En tv-box som inte är från Telia är ansluten. Kontrollera så att du inte kopplat in en tv-box från en annan operatör. Är du säker på att tv-boxen kommer från Telia, prova att starta om den. Fast grönt sken: Tv-boxen är ansluten till routern och tjänsten är igång. Släckt: Ingen tv-box är ansluten. Kontrollera att alla kablar till tv-boxen sitter i ordentligt. Har du precis kopplat in routern, vänta 30 minuter och försök sedan igen.

En ringande telefon

DECT

Denna lampa finns bara på routern Technicolor TG799vac Xtream och visar om en telefon är ansluten eller inte. Blinkande grön sken: Enhet ansluten, trafik pågår/enhet ansluts Fast grön sken: Enhet ansluten, ingen trafik pågår

Telefonsymbol

Voice/Telefoni

Lampan gäller bredbandstelefoni. Blinkande grönt sken: Samtal pågår Fast grön sken: Bredbandstelefonin fungerar som den ska. Släckt: Bredbandstelefonin är inte igång. Har du precis kopplat in routern, vänta upp till 30 minuter.

Broadband-ikon

b

Lampan visar om routern är ansluten till bredbandet. Tänk på att funktion och beteende kan skilja från router till router men detta är den generella informationen. Fast grönt sken: Ansluten, ingen trafik. Blinkande grönt sken: Ansluten och trafik pågår. Fast rött sken: ansluten, ingen tjänst tillgänglig. Släckt: Ej ansluten.

Status-ikon

Status

Tryck på knappen för att lamporna ska lysa, de är annars i viloläge. Fast blått sken: Wifi är avstängt (antingen på grund av att man aktivt stängt eller att man har lagt en bryggning) Blinkande orange sken: Ansluten och trafik pågår Fast grönt sken: Alla tjänster på, wifi på. Fast rött sken: Strömmen är på men någon tjänst fungerar inte, t ex ej kontakt med station, ej IP, ej bredbandstelefoni etc. Att lampan lyser rött betyder inte att routern är trasig. Försök att göra en felsökning Släckt: Routern har ingen ström

Power-symbol

Power

Lampan visar som routern är påslagen och status på tjänsterna-

Fast grönt sken: Alla tjänster är på. Blinkande rött sken: Routern håller på att starta upp. Fast rött sken: Strömmen är på men någon tjänst fungerar inte, till exempel ej kontakt med station, ej IP, ej bredbandstelefoni. Att lampan lyser rött betyder inte att routern är trasig. Försök att göra en felsökning. Släckt: Routern har ingen ström.

Eco-symbol

Eco

Knappen ger en översikt över routerns och tjänsternas status.

Techicolor TG799v2:

Fast grönt sken: Den trådlösa routern fungerar som den ska. Blinkande grönt sken: Uppgradering av mjukvaran pågår. Fast rött sken: Någon av dina tjänster fungerar inte. Fast blått sken: Strömsparläge, wifi är avstängt, alla andra tjänster är tillgängliga.

Sagemcom F@st 5370e:

Fast grönt sken: Wifi är inaktivt på både 2,4 GHz och 5 GHz. Släckt: Wifi är aktivt på minst ett frekvensband.

Om du behöver ytterligare hjälp så är du välkommen att kontakta oss.

...

Fler tips

Problem med uppkopplingen?

Fungerar inte routern som det är tänkt? Du kanske behöver återställa den till fabriksinställningarna?

Följ denna guide: Fabriksåterställ wifi-router

Mitt Telia

I Mitt Telia hittar du en komplett vy av alla dina abonnemang och tjänster.

Förutom detta kan du även bland annat:

  • Se fakturor, beställa e-faktura och autogiro

  • Byta fakturaadress och betala fakturor med Swish (i appen)

  • Se surfsaldo, köpa surf samt lägga till tjänster

  • Beställa E-sim, spärra och låsa upp simkort

  • Ladda kontantkort och mycket annat

If you prefer you can have the app in English.

Logga in på Mitt Telia och utforska dina möjligheter.

Fungerar inte din tjänst?

Med vårt verktyg Fixa kan du på egen hand förbättra, felsöka och felanmäla ditt bredband.

Har du problem med ditt wifi?

Vi ger tips på var du ska placera din router för att förbättra ditt wifi i hemmet.