Inställningar för Surfskydd med Säker surf

Surfskydd är en del av Säker surf som skyddar dig på internet. Du kan filtrera bort oönskad e-post samt påverka vilka typer av webbplatser dina barn kan besöka.

Om du har valt Säker surf med surfskydd anger du den prenumerationen vid nedladdningen av Säker surf.
Vill du byta från befintlig gratisprenumeration av Säker surf till ny med Säker surf Tillval, samt ändra inställningar gör du det via Launch Paden.

 1. Öppna upp Telia Säker surf

  Högerklicka på ikonen för Telia Säker surf i aktivitetsmenyfältet (också kallat systemfältet) som du hittar längst ner till höger på skärmen. Öppna sedan Telia Säker surf.

 2. Klicka på Surfskydd

  En Launch Pad visas upp för Säker surf. (Nytt utseende via ny klient). Klicka sedan på Surfskydd.

 3. Ställ in surfskydd

  Du får nu olika valmöjligheter till att ställa in funktioner för varje användare, samt lägga till nya användarkonton.
  Klicka på fliken Inställningar för Surfskydd, där ställer du in hur surfskyddet ska skydda den här användaren.

 4. Här väljer du hur surfskyddet ska gälla för användaren.

  Klicka sedan på OK.

 5. Ställ in webbsidefilter

  Klicka på Inställningar för Webbsidefilter.

 6. Välj vilken användare begränsningen ska gälla för

  Här väljer du vilken användare begränsningen ska gälla för. Har du flera användarkonton finns de i rullisten, annars står det alltid Premium. När du gjort dina val, klicka på Nästa.

 7. Välj sort av webbinnehåll

  Här väljer du vilken sorts typ av åtkomst för webbinnehåll den här användaren ska ha. När du gjort dina val, klicka på Nästa.

 8. Bocka i webbinnehåll

  Ett urval av olika webbinnehåll kan nu bockas i för blockering för den här användaren. När du gjort dina val, klicka på Nästa.

 9. Klicka på Slutför

  Webbinnehållet har nu begränsats. Klicka på Slutför för att komma tillbaka till menyn för Användare.

 10. Ange vilken användare inställningen ska gälla för

  Klicka sen på Inställningar för Tidsgränser. Du anger i rullisten vilken användare inställningen ska avse. Klicka på Nästa.

 11. Ange tillåten surftid

  Här väljer du tillåten surftid som användaren får använda Internet. Användaren tillåts sen inte använda Internet under några andra tider. Klicka på Nästa.

 12. Ställ in hur länge användaren ska kunna få åtkomst till Internet varje dag

  Vill du begränsa tidsgränsen som användaren har åtkomst till Internet, kan du också ställa in hur länge användaren ska kunna få åtkomst till Internet varje dag. Vid nådd gräns kan personen därefter inte använda Internet. När du gjort dina val, klicka på Nästa.

 13. Klicka på Slutför

  Du har nu konfigurerat Tidsgränser för den här användaren. Klicka på Slutför.

SÖK SUPPORT