Flytta kontakter till ny e-postadress

Så här gör du för att flytta dina kontakter till en ny e-postadress.

Innan du börjar

Innan du börjar behöver du logga in på Telia Webmail med e-postkontot som du vill flytta adressboken från.

  1. Inloggad på din Webmail, klicka på Kontakter i den övre menyn och klicka sedan på kugghjulet (Fler åtgärder) i listen nedanför. 

  2. Välj Exportera kontakter. Spara filen, exempelvis på skrivbordet. Logga ut från e-postkontot.

  3. Logga in på ditt nya e-postkonto. Klicka sedan på Kontakter i övre menyn och därefter på kugghjulet (Fler åtgärder) i listen nedanför.

  4. Välj Importera kontakter. Klicka på Välj fil i rutan som dyker upp och leta sedan upp filen du sparade i steg 2. Klicka sedan på OK. Dina kontakter importeras nu till ditt nya e-postkonto.

SÖK SUPPORT