Fel vid inloggning E-legitimation kontrollera klockan

Telia E-legitimation är giltig en given tidsperiod. Är klockan felaktigt inställd kan detta innebära att legitimationen inte har börjat gälla eller har gått ut.

Så här gör du

  1. Kontrollera klockan genom att dubbelklicka på klockan i aktivitetsfältet.

  2. Se till att klocka och datum stämmer.

SÖK SUPPORT