Fel på fjärrkontrollen

Manual för fjärrkontrollen

Ladda ner manualen för fjärrkontrollen.

Byt batterier

Öppna fjärrkontrollens batterilucka och byt ut batterierna. Fungerar det med andra batterier är problemet löst.

Kontrollera fjärrkontrollen

Om du har en digitalkamera hemma så kan du prova att rikta fjärrkontrollen mot den och titta i kameran om det kommer något ljus från fjärrkontrollen när du trycker på någon av knapparna. Observera att detta endast fungerar med kameror och inte mobiltelefoner.

Ser du inget ljus i kameran kan fjärrkontrollen vara trasig. Rör det sig om en fjärrkontroll för någon av Telias tv-boxar är det möjligt att beställa en ny fjärrkontroll.

Ser du ljus i kameran men fjärrkontrollen ändå inte fungerar kan det bero på tv-boxen. Prova då att dra ut sladden på baksidan av boxen och vänta någon minut. Sätt sedan tillbaka strömkabeln och kontrollera om det fungerar.

Om du har gjort ovanstående test och fjärrkontrollen fortfarande inte fungerar, kontakta oss för vidare felsökning. 

SÖK SUPPORT