Avinstallera Mobile partner från din Mac

Mobile Partner är ett uppkopplingsprogram som används av USB-modem av äldre modell. Har du köpt ett nytt usb-modem behöver du först avinstallera Mobile Partner. För nyare typerna av mobilt bredband finns ett program som heter Uninstall Mobilt Bredband du kan välja när du öppnar genvägen Mobilt Bredband.

  1. Gå till Program under Macintosh HD och välj filen Mobile Partner och dra den till Papperskorgen.

  2. Under Macintosh HD går du till Bibliotek, väljer Extension och flyttar filen HuaweiDataCardDriver.kext till Papperskorgen.

  3. På samma plats hittar du filen HUAWEI Mobile Connect - 3G Modem och mappen HUAWEI Mobile.ccl, flytta båda till Papperskorgen.

    Töm därefter Papperskorgen.

  4. Om du har en genvägen i dockan

    Klicka på genvägen till det mobila bredbandsprogrammet och välj Ta bort från Dock. Nu är programmet raderat.

SÖK SUPPORT