Lägg till e-postkonto

 Så här gör du för att lägga till ett nytt e-postkonto i Apple Mail.

 1. Öppa Mail och välj Lägg till konto.

 2.  Fyll i dina uppgifter och klicka på Fortsätt.

 3. Kontotyp: Vi rekommenderar IMAP så att originalen av din e-post alltid finns kvar på e-postservern.
  Server, inkommande e-post: mailin.telia.com
  Användarnamn: Här ska du ange epostadressen som står på din värdehandling.
  Lösenord: Här ska du ange lösenordet som står på din värdehandling.

  Klicka sen på Fortsätt.

 4. Under fliken Kontoinformation kan du kontrollera dina inställningar.
  Beskrivning: Namn på e-postinställningen.
  E-postadress: Din e-postadress.
  Fullständigt namn: Namn som skall visas när du skickar meddelanden.
  Server, inkommande e-post: mailin: mailin.telia.com
  Användarnamn: Din e-postadress.
  Lösenord: Lösenord för e-postadress.
  Server, utgående e-post (SMTP): mailout.telia.com

 5. Under fliken Avancerat fyller du i följande:
  Port: 143 (klicka inte i SSL)
  Autentisering: Lösenord

 6. Val av utgående server SMTP
  Du kan välja en utgående server eller välja att lägga till en ny. Om du väljer att lägga till en ny så klickar du på + i listan till vänster.

 7. Standardinställning för Telia är:
  Utgående server: mailout.telia.com
  Port: 465 med SSL.
  Autentisering: lösenord.
  Användarnamn: e-postadress.
  Lösenord: lösenord för e-postadress

SÖK SUPPORT