Använda bankskyddet i Telia Trygg

Så här använder du bankskyddet i Telia Trygg. Gör dina bankärenden och internetshoppa säkert online. Bankskyddet aktiveras automatiskt när du installerar Telia Trygg.  

  1. Bankskyddet i användning

    När du går in på din banks hemsida är bankskyddet aktivt, detta ser du genom den ruta som dyker upp. 

  2. Bankskyddet blockerar andra sidor

    Bankskyddet innebär att alla andra sidor blockeras. Detta ser du om du försöker gå in på en annan sida. När du är klar med dina bankärenden avslutar du därför bankskyddet genom att klicka på Avsluta

SÖK SUPPORT