DRIFTINFORMATION - FASTA TJÄNSTER


Här visas större stations- och kabelfel som kan påverka fast telefoni, tv och bredband via telejacket.

Om du inte påvärekas av en driftstörning men ändå upplever problem kan du felsöka och felanmäla dina tjänster online. 

Kundanmälda fel för samtliga operatörer hittar du i Skanovas felkö.