RESULTAT OCH PRIORITERINGAR

För Telia är det viktigt att prioritera ett ansvarstagande i miljöfrågor. Sedan 1997 har vi arbetat systematiskt med miljö- och hållbarhetsfrågor med målet att integrera detta i hela vår verksamhet.

FOKUS PÅ ATT MINSKA VÅRT RESANDE

Vår satsning på infrastruktur öppnar nya möjligheter för kommunikation utan att behöva förflytta sig. För det interna miljöarbetet ligger det därför ett stort fokus på att minska vårt resande. Dessutom köper vi endast in el som är märkt med Bra miljöval. Satsningen har lett till att vi har blivit en av Sveriges största inköpare av Grön el och sedan början av 2000-talet har vi lyckats minska våra flygresor med nära 80 %.

Andra exempel på resultat av vårt interna miljöarbete:

✓ Koldioxidutsläppen har minskat med 85 %
✓ Andelen telefonmöten har ökat med 74 %
✓ Energieffektiviteten har ökat med 90 %
✓ Resandet med tjänstebil och taxi har minskat med över 80 %

Hållbarhet rapport

Läs vår profil om hållbarhet.

Ladda ner

Läs mer

Vision och strategi

IT och telekom

Miljöchefen bloggar