04 mars 2024

4 min läsning

Innovation

Så bidrar 5G till hållbar utveckling

Hållbarare transporter, säkrare arbetsförhållanden och mer jämlik tillgång till vård, utbildning och arbete. Inom många områden kan 5G-nätet skapa möjligheter för en hållbar utveckling. Men det krävs att näringsliv, politik, forskar- och civilsamhälle samverkar kring en gemensam vision för vad digitaliseringen ska uppnå.

Husfasader där solen skiner i ett gap mellan två byggnader.

Visst ger 5G-nätet snabbare surf, nya spelupplevelser och annat som gör vardagen roligare och smidigare. Men potentialen i 5G är mycket större än så. Med teknikens hjälp finns möjligheter att lägga grunden till en hållbar framtid. 

– Digitaliseringen har inget egenvärde, den måste fyllas med innehåll. 5G tillför en ny digital infrastruktur med större kapacitet och tillförlitlighet. Den ger stora möjligheter för innovation och skapar nya möjligheter att verka som företag och som samhälle. Vissa möjligheter kan vi föreställa oss idag och vissa inte, säger Sara Nordbrand, hållbarhetschef på Telia.

Mer data ger värdefulla insikter

Den viktiga frågan att ställa sig, enligt Sara Nordbrand, är hur digitaliseringen kan främja ett mer miljövänligt, säkert och inkluderande samhälle. 

När det gäller användningen av naturresurser finns stor potential genom Internet of Things (IoT) och big data, när viktig infrastruktur som exempelvis byggnader, vägar, elnät och vattenledningar kopplas upp.

– Med 5G-nätet kan fler saker kopplas upp. Data som samlas in skapar förutsättningar för att fatta mer välinformerade beslut, styra, optimera och automatisera. Översatt till miljön handlar det om att använda naturresurser på ett smartare sätt. Med hjälp av data kan man bland annat styra och optimera försörjningen av energi och vatten men också minska användningen av fossilt bränsle genom smarta transporter, säger Sara Nordbrand. 

Mycket fokus kring nya tjänster och möjligheter ligger på städerna, men 5G-tekniken har också potential att utveckla landsbygden och minska skillnaderna mellan stad och land.

– På landsbygden har man inte samma tillgång till tjänster som i staden. Det är längre avstånd till sjukvård och utbildning och det är svårare att få jobb. Digitaliseringen skapar förutsättningar för att minska avstånden och öka tillgängligheten, säger hon.

Nya möjligheter inom sjukvård och utbildning

Remote healthcare – sjukvård på distans – är ett område som kan minska skillnaderna. Snabbheten i 5G-nätet gör att läkare kan befinna sig på en annan fysisk plats men ändå ge vård i realtid. Även fler mobila sjukvårdsinsatser blir möjliga. Ett sådant exempel har redan provats av Telia i samarbete med Ericsson och region Västerbotten, då man har erbjudit en mobil mammografimottagning till kvinnor i regionen.

– Det kan också handla om att med hjälp av drönare snabbt få ut en hjärtstartare eller andra hjälpmedel till svåråtkomliga platser eller innan en ambulans är på plats, säger Sara Nordbrand. 

5G kan även öppna nya möjligheter för jord- och skogsbruket. Drönare kan upptäcka skogsbränder tidigt. Vatten, bekämpningsmedel och skadehantering kan ske mer effektivt och precist. Inom industrin kan riskfyllda arbetsmoment automatiseras. 

Även för utbildningssystemet finns stora möjligheter till vidareutveckling. Med digitala hjälpmedel och en snabb och pålitlig uppkoppling kan fler studera på distans. Genom livesända föreläsningar och digitala samarbeten minskar behovet av att resa till studieorten.

Gemensamt ansvar att använda tekniken rätt

För att ta tillvara på potentialen i såväl 5G-nätet som inom digitaliseringen i stort krävs samarbete mellan näringsliv och politiker på olika nivåer. Hur kan insatser för att minska klimatutsläppen skyndas på? Hur kan framtidens arbetsmarknad formas när vissa jobb försvinner och nya kompetensbehov uppstår? 

– Coronapandemin har på många sätt skyndat på utvecklingen. Och diskussionerna om hur digitaliseringens möjligheter bäst kan fångas och riskerna hanteras har tagit rejäl fart, säger Sara Nordbrand. 

Ett exempel är Omstartskommissionen som Stockholms Handelskammare har lanserat där forskare initierat en dialog med representanter från politiken, näringslivet och civilsamhället. Målet är en omfattande agenda för reformer inom en rad områden, som syftar till att bidra med ett hållbart och långsiktigt konkurrenskraftigt Sverige efter pandemin.

– Telias mål är att möjliggöra ett mer hållbart och inkluderande samhälle. Men även om vi kan möjliggöra ett sådant samhälle krävs många fler aktörer för att ta oss dit.

Fler artiklar i samma ämne: