04 oktober 2023

3 min läsning

Innovation

Den smarta staden blir möjlig med 5G

I framtidens stad är soptunnan, bussen och gatlyktan uppkopplade för att förbättra din vardag. Här är några exempel på hur våra liv i staden kan komma att förändras med hjälp av 5G.

Man med mobil väntar på bussen.

Arbetet med smarta städer har pågått länge, men det är först med 5G som möjligheten att koppla upp saker i stor skala blir verklighet. Och det är just uppkopplingen – och sammankopplingen – i det som kallas Sakernas internet eller Internet of Things (IoT) som lägger grunden för den smarta och datadrivna staden. På så vis är 5G en förutsättning för att vidareutveckla den smarta staden.

Med snabbare och säkrare dataöverföring utan fördröjningar blir det möjligt både att göra nya saker och att skala upp allt som idag genomförs i begränsad skala. Gatubelysning, soptunnor, vägar, parkeringsplatser, el- och vattenledningar – ja, det mesta kommer att vara försett med sensorer som skickar och tar emot information. Men vad är då nyttan?

– I grunden handlar det om att kunna använda både samhällets och naturens resurser på ett mer hållbart och optimalt sätt. Ett mer tillförlitligt nät, med högre kapacitet och inga fördröjningar, möjliggör att kunder inom olika branscher både kan utöka sina digitaliseringssatsningar och utveckla nya användningsområden inom till exempel industri, sjukvård och transporter, säger Sara Nordbrand, hållbarhetschef på Telia.

Billigare och bättre för miljön

När data om hur mycket skräp som finns i soptunnor eller papperskorgar konstant samlas in behöver ingen ödsla tid eller pengar på att åka ut och tömma dem i onödan. Uppkopplade fastigheter visar hur mycket el som förbrukas under specifika tider på dygnet och året. Därmed kan energibolagen optimera sin produktion.

På samma sätt kan kommunerna tack vare uppkopplade vattenledningar anpassa sin vattenförsörjning och även upptäcka vattenföroreningar i realtid. Inte heller behöver gatubelysningen vara tänd på tider och platser då ingen finns i närheten.

Behovet av att löpande åka runt för att kontrollera om något behöver repareras eller justeras uteblir. Samhället sparar pengar och resurser samtidigt som miljön värnas.

Datadrivna tjänster bidrar också till att skapa bättre underlag om människors rörelsemönster, vilket leder till mer välinformerade beslutsunderlag vid infrastruktursatsningar. Det sker redan idag, men denna typ av insatser kan skalas och utvecklas vidare i den smarta staden med hjälp av de tekniker som ingår i 5G. Ett exempel är Narrowband IoT som redan idag finns på plats i hela Telias mobilnät och som är utvecklat för att kunna koppla upp miljontals små sensorer på ett kostnadseffektivt och energismart sätt.

Mindre trafik och smarta bussar

De största vinsterna med den smarta staden kommer med andra ord vara osynliga för ögat. Men visst kommer vi att se skillnad. Inte minst i trafiken.

– I städerna finns förutsättningar för att minska trafiken. Transporter kan optimeras och vi kommer också att se fler självkörande fordon, säger Sara Nordbrand.

Telia, Ericsson och Keolis är redan igång med ett gemensamt projekt med självkörande bussar i Kista utanför Stockholm, där ett lokalt 5G-nät har monterats upp. Projektet syftar även till att se hur man kan förbättra realtidsinformation till resenärer, så att fler ska välja att åka kollektivt.

– Med 5G följer ökad tillförlitlighet, säkerhet och ett nät utan fördröjningar. Det är en förutsättning för självstyrande fordon men också för vissa nya applikationer. Riskfyllda arbetsmoment kan tas över av robotar inom industrin och därmed förbättra arbetsmiljön inom vissa sektorer, säger Sara Nordbrand.

Drönare kan också användas på många nya sätt med 5G.

– Drönare som exempelvis levererar eller håller uppsikt kan bli vanligare i och med att de går att fjärrstyra på ett säkert sätt via 5G-nätet. Drönare kan till exempel användas för att snabbt skicka ut hjärtstartare i akuta situationer och för att upptäcka och bekämpa bränder, säger Sara Nordbrand.

Fler artiklar i samma ämne: