5G-tekniken har potential att revolutionera allt från industrin till vården. Även jordbruket är en sektor där 5G öppnar för nya möjligheter. Tillsammans med företaget Ekobot har Telia testat 5G-uppkoppling av en autonom robot för ogräsbekämpning, något som kan innebära både effektivisering och miljövinster.

Tillsammans med olika partners utforskar Telia aktivt hur 5G-tekniken kan användas inom olika sektorer av samhälle och näringsliv. Ett sådant pilotprojekt med fokus på jordbruk genomfördes under försommaren 2021 på Brunnby Gård utanför Västerås, där Telia tillsammans med företaget Ekobot har testat 5G-uppkoppling av en autonom robot för ogräsbekämpning.

Ekobot utvecklar själva roboten, medan Telia bidrar med 5G-teknik och expertis. Andra partners i projektet har varit forskningsinstitutet RISE, samt Axis Communications som bidragit med videoteknik.

– Telia är helt rätt partner för Ekobot. De leder 5G-satsningen i Sverige och har den kompetens och teknik som behövs för att koppla upp, övervaka och styra roboten via 5G-nätet under riktiga förhållanden i jordbruket. Med RISE unika kunskap inom jordbruksteknik och Axis videoteknik så kan vi ta viktiga steg framåt för att industrialisera och skala lösningen, berättar Erik Jonuks, VD för Ekobot.

Se videon om pilotprojektet Ekobot.

Ogräsbekämpning med 5G och AI

Ekobots autonoma robot kan identifiera och avlägsna ogräs med hjälp av avancerade kamerasensorer och AI-teknik. Roboten är utrustad med multispektralkameror och jordanalysprober som samlar in data som sedan kan användas som beslutsstöd inom så kallat precisionsjordbruk.

Processen genererar mycket stora datamängder som analyseras i molntjänster för att sedan återkopplas till robot och lantbrukare. Samtidigt kräver fjärrstyrningen realtidsöverföring av video. Allt detta gör 5G-tekniken med sin höga datakapacitet och låga svarstider väl lämpad för verksamheten.

För lantbrukarna innebär tekniken möjlighet att automatisera mer kostsamt manuellt arbete, och dessutom minska beroendet av kemiska medel för ogräsbekämpning.

– Det här samarbetet ger oss inblick i jordbrukets spännande värld där tekniken spelar en nyckelroll för en hållbar utveckling. Vi tror att just kombinationen 5G och automation i precisionsjordbruket har stor potential, säger Magnus Leonhardt, innovationschef för Telia Sverige. 

Mer om 5G

  • 5G utvecklar vården

    I Övertorneå testar Luleå Tekniska Universitet 5G i vården tillsammans med Telia.

    Läs mer
  • 5G och samhället

    Så kan 5G göra samhället både säkrare och effektivare.

    Läs mer