vård där du befinner dig tack vare 5G

Nu rullar vi ut mammografi på vägarna med Norrlands universitetssjukhus.

Varje år utförs cirka 700 000 mammografiundersökningar i Sverige. Även om bröstcancer är vanligare idag så minskar dödligheten med cirka 20 procent tack vare mammografi-screening. Ändå är det flera som uteblir. En anledning: långa avstånd.

Anledningen till att mammografi endast skett på sjukhus tidigare är inte att de stora maskinerna som behövs för att utföra röntgen är för stora för att flytta på utan att bilderna är så informationstunga att de inte går att skicka över ett mobilt nätverk. Inte förrän nu.

Nästan var femte kvinna uteblir i dag från sitt mammografibesök, enligt en undersökning från Sveriges kommuner och landsting 2015. Något som det kan bli ändring på.

– Med den här mammografivagnen kommer vi kunna vara uppkopplade precis som vi är på sjukhuset och då kan vi träffa medborgarna i deras hemmiljö, säger Sebastian Sandberg, Systemförvaltare AVK och projektledare – IT Västerbotten.

Även miljön står som vinnare

När avstånden kan kortas med till exempel uppsökande vård så behöver inte heller patienterna ta sig till vården, färre resor behöver göras i främst bil. I längden kan detta även innebära vinster för miljön. 

– Samhällsnyttan kommer vara tätare placeringar, som i sin tur leder till att patienterna har kortare väg till undersökning, säger Simon Lindberg, medicinteknisk ingenjör och projektledare Medicin teknik Västerbotten.

"Stor risk att många uteblir"

"När vi bara kan kalla till Umeå och Skellefteå, är det stor risk att det är många som uteblir för att det blir för långt avstånd."

Lina Jonsson - Röntgensjuksköterska och sektionsledare Mammografi Västerbotten.

Sebastian Sandberg – Systemförvaltare AVK och projektledare – IT Västerbotten.

Inte bara ett problem på landsbygden

Om man tittar i statistiken för olika områden i till exempel Malmö, Göteborg och Stockholm så ser man att vissa grupper är klart underrepresenterade: kvinnor med kortare utbildning och svag ekonomi, samt kvinnor med invandrarbakgrund. Deltagandet i stadsdelar med mer socioekonomiskt utsatt befolkning går på sina undersökningar i betydligt lägre utsträckning. Detta trots att avstånden är korta. 

Ju fler mammografi-screeningar som utförs desto fler tumörer upptäcks och kan behandlas innan det är för sent. Ett lågt deltagande i vissa grupper av befolkningen riskerar istället att öka skillnaderna i hälsa i befolkningen. Oavsett om det handlar om socioekonomisk utsatthet eller långa avstånd.

Med drönare kan personal vägledas i hur de ska ta hand om de offer som är där redan innan de är på plats.

5G har fler användningsområden inom vården

Men det är inte bara inom mammografi som 5G-teknik kan vara användbar. I Umeå har man även testat tekniken tillsammans med utryckningar.

När Telia rullar ut 5G (förhoppningsvis under 2020) kommer det primära användningsområdet vara just sjukvård och industrier.

– Om det finns möjlighet att överföra rörlig bild när vi är på väg ut till en olycksplats, kan vi vägleda annan personal hur man ska ta hand om de offer som är där, säger Ronny Friberg, avdelningschef Ambulansen Umeå.

Även drönare som kan leverera hjärtstartare har testats.

– Det kan potentiellt rädda ett liv som annars skulle gått förlorat innan ambulansen hunnit fram, säger Ronny Friberg.

Mer läsning om 5G

Telia är Redo för 5G

5G GÖR GRUVAN SMARTARE OCH SÄKRARE

Bussar utan förare