För dig som redan har eller kommer att få kollektiva fibertjänster från Telia i ditt boende, läs mer i rutorna nedan.

Nya fibertjänster

Aktivering & inkoppling

Befintliga fibertjänster

Förändring i dina fibertjänster

Övrigt

Support & felanmälan

Varför Telia

Support