Samla & få mer

Erbjudanden

För dig som redan har eller kommer att få kollektiva fibertjänster från Telia i ditt boende, läs mer i rutorna nedan.

Nya fibertjänster

Aktivering & inkoppling

Befintliga fibertjänster

Förändring i dina fibertjänster

Övrigt

Support & felanmälan

Varför Telia

Support

Du kan även ringa 020 - 20 20 70 för frågor om våra fibertjänster.

Till supporten