08 maj 2023

2 min läsning

Hållbarhet

Telia antar vetenskapligt baserade miljömål

2019 satte Telia högt ställda miljömål som syftar till att nå noll koldioxidutsläpp till 2030. Nu har den FN-stödda samarbetsorganisation Science Based Targets Initiative (SBTi) granskat och godkänt Telias miljömål som förankrade i vetenskapliga krav.

I Parisavtalet 2015 kom världens länder överens om att arbeta för att hålla jordens temperaturökning under två grader. En rapport från FN:s klimatpanel IPCC har sedan konstaterat att två grader inte är en säker nivå, och att vi istället behöver arbeta för att begränsa temperaturökningen till 1,5 grader.

De mål som Telia satt för sitt klimatarbete, och som nu godkänts av SBTi, ligger i linje med vad vetenskapen säger krävs för att hålla temperaturökningen inom 1,5 grader. Som en del av det övergripande målet att ha en helt klimatneutral värdekedja till 2030 har Telia även som delmål att:

  • Halvera utsläppen från sin egen verksamhet till 2025

  • Minska utsläppen relaterade till sålda eller uthyrda produkter med 29% till 2025

  • Arbeta med underleverantörer för att även de ska sätta vetenskapligt baserade klimatmål.

Hittills har Telia bland annat växlat till att använda 100% el från förnybara källor i sin egen verksamhet – inklusive driften av mobilnätet – och har minskat resandet inom företaget avsevärt, till förmån för videomöten. Men mycket återstår fortfarande att göra och forskare är eniga om att det behöver göras snart, då genomsnittstemperaturen på planeten redan har hunnit stiga med 1,2 grader.

– Nu är det hög tid att omvandla kunskap till skyndsam handling och skapa hopp, säger Telias koncernchef Allison Kirkby.

– Redan i dag gör vi det möjligt för våra kunder att avsevärt minska sina koldioxidutsläpp genom de tjänster vi erbjuder. Men det vi levererar skapar också utsläpp i vår egen verksamhet och hos våra underleverantörer. Att agera på det kommer att vara kritiskt för att skapa en hållbar och framtidssäkrad verksamhet och värdekedja.

Fler artiklar i samma ämne: