21 mars 2024

3 min läsning

Hållbarhet

Mobilkörkortet - för både barn och föräldrar

Barnet ska få sin första egna mobil, och som förälder blir man gärna lite nervös. Känner du igen dig? Då är Mobilkörkortet något för er – ett test som hjälper barn och deras föräldrar att känna sig säkra och trygga på nätet.

En flicka och hennes mamma gör Mobilkörkortet på mobilen.

Första egna mobilen är en stor händelse i barns liv. Vi som är födda på andra sidan millennieskiftet hade kanske samma upplevelse när vi skaffade första datorn – eller när vi tog körkort. Plötsligt öppnar sig en värld av nya nöjen och nya möjligheter, ett steg på vägen att växa upp och bli självständig.

Men precis som när man sätter sig bakom ratten första gången behöver en ny mobilanvändare kunna och veta en del saker för att vara trygg och ha roligt. Som föräldrar känner vi nog alla samma sting av nervositet när sonen eller dottern får en egen mobil som när hen ger sig ut på vägarna på egen hand för första gången.

Gör barnen redo för livet på nätet

För hur fantastiska möjligheter den digitala världen än öppnar finns där också baksidor och risker. Det kan vi inte eliminera, men vi kan förbereda våra barn och oss själva. Av det skälet har Telia i samarbete med Bris nylanserat Mobilkörkortet – en kunskapsbank och ett test för ett säkrare liv online.

- För barnen är nätet en självklar del av livet från allt tidigare år. Med Mobilkörkortet vill vi stötta barn och föräldrar i att navigera tryggt i onlinevärlden. Att samtala om nätet är viktigt men kan ibland vara svårt också, säger Anna Augustson, hållbarhetschef på Telia Sverige.

Dialog utan pekpinnar

Mobilkörkortet vänder sig till familjer med barn i åldern 6-9 år - en ålder då många barn får sin första egna mobiltelefon. Enligt en Sifoundersökning, utförd på uppdrag av Telia i mars 2021, börjar svenska barn använda mobil, surfplatta eller dator när de är i snitt sex år. Samma undersökning visar att nio av tio barn har tillgång till mobil, surfplatta eller dator genom andra familjemedlemmar redan innan de får en egen. 91 % av föräldrarna är oroliga för att barnen ska råka illa ut på nätet, men nästan tre av tio föräldrar uppger samtidigt att barnet inte fick en ordentlig introduktion tillsammans med första mobilen.

- Kunskapsdelen och testet är utformade för att barn och föräldrar ska göra dem tillsammans. Syftet är att underlätta en öppen dialog utan pekpinnar, där föräldrarna också får möjligheter att lyssna på barnens resonemang och erfarenheter, säger Anna Augustson.

Schyssta kompisar på nätet

Mobilkörkortet är uppbyggt kring olika teman, och lägger stor vikt vid att lära barnen att man bör vara schysst mot varandra och en god kompis på nätet. Även ämnen som säkerhet, troll och virus, spel och skärmtid tas upp, och naturligtvis sociala medier.

Den som klarat alla frågorna i testet belönas med ett digitalt mobilkörkort att spara i mobilen eller skriva ut som ett diplom.

- Barns trygghet är vuxnas ansvar. Föräldrar och vuxna runt barn behöver en ökad medvetenhet om miljöer som finns på nätet och ta steget att vara närvarande. Att prata med barn om hur de mår och var de får information ifrån så att de inte bär med sig det i sig själva. Vuxna bör kunna finnas där för att samtala och tolka intryck tillsammans med barnet, säger Magnus Jägerskog, Generalsekreterare för Bris.

Fler artiklar i samma ämne: