TILLSAMMANS BLIR DET BILLIGARE

Med Telia Familj blir era abonnemang billigare. Spara upp till 200 kr/mån tillsammans.

Erbjudande

SÅ HÄR SKAFFAR DU FAMILJEABONNEMANG

 • SAMLA 1-3 VÄNNER

 • LOGGA IN PÅ MITT TELIA

 • SKAPA DIN FAMILJ

 • ALLA SPARAR 50 KR/MÅN

Vad kostar Telia Familj?

0 kr. Telia Familj möjliggör för dig och de som är i just din Familj att få rabatt på mobilabonnemang från Telia.

Hur beställer man Telia Familj?

På Mitt Telia kan du starta din egen Telia Familj och bjuda in medlemmar som har mobilabonnemang från Telia. Den som startar gruppen blir gruppägare och kan lägga till sina andra abonnemang eller bjuda in andra personer till sin Familj. När du bjuder in någon skickas automatiskt ett sms till personen, som själv tackar ja eller nej via Mitt Telia. Du får ett sms när personen svarat och du kan när som helst se, och göra ändringar, i din Familj på Mitt Telia.

Om du inte har ett mobilabonnemang från Telia sedan tidigare beställer du ett sådant (här). Tänk på att minst en familjemedlem måste ha 12 GB surf (Mobil Komplett) eller mer för att Familjen ska få rabatt.

Vad krävs för att man ska få familjerabatt?

För att få tillgång till rabatten, krävs minst två mobila abonnemang i gruppen. Minst ett abonnemang måste vara ett Mobil Komplett 12 GB surfmängd eller mer.

Kan alla sorters abonnemang ingå i Telia Familj?

Nej, varken surfanslutningar, företagsabonnemang eller abonnemang från Halebop kan ingå. Se här vad som gäller för olika abonnemang.

Hur många personer kan ingå i en Familj?

Man kan vara mellan en-fyra personer i en Familj, för att gruppen ska kunna få familjerabatt krävs dock att minst två abonnemang har registrerats varav minst ett av dem är skrivna på den som skapar Familjen.

Kan man ingå i flera Familjer samtidigt?

Ja, men då med olika abonnemang. Ett abonnemang kan enbart ingå i en Familj åt gången.

Får man automatiskt familjerabatt när man startar en Familj?

Ja, om gruppen minst har 2 medlemmar samt att minst ett av abonnemangen är ett 12 GB Mobil Komplett.

Hur ofta kan man byta familj/nummer i familjen?

Du kan göra hur många ändringar du vill i din Telia Familj.

Vad händer när en gruppmedlem byter abonnemang från 12 GB till lägre?

Om ingen annan i gruppen har ett abonnemang med 12 GB eller mer så försvinner rabatten och alla i Familjen kommer att få ett sms som meddelar detta.

Kan man bjuda in fler än tre abonnemang samtidigt?

Nej, man kan max skicka förfrågan till tre mobilnummer. Om man ångra sig och vill att någon annan ska vara med i gruppen får man i så fall avbryta förfrågan och skicka om den till ett annat mobilnummer istället.

Kan alla gruppmedlemmar se vilka som ingår i Familjen?

Personen som startat Familjen kan se alla nummer som ingår i gruppen samt göra ändringar. Medlemmarna kan bara se vems Familj de själva är med i och gå ur gruppen om de vill.

Abonnemang som gör att Familjen får familjerabatt:

Abonnemang Mobil Komplett Ungdom
Minsta surfmängd Från 12 GB Från 12 GB

Abonnemang som kan få familjerabatt:

Komplett från 1 GB

Komplett Ungdom från 1 GB

När kan man inte få familjerabatt?
Övriga mobilabonnemang utöver surfanslutningar, företagsabonnemang och abonnemang från Halebop, kan ingå i en Familj men inte få rabatt. Om du redan har en annan rabatt på ditt abonnemang kan du själv inte få familjerabatt (dock kan abonnemang med ungdomsrabatt kombineras med familjerabatt).

Vad heter mitt abonnemang?
Om du inte vet vad ditt mobilabonnemang heter så kan du logga in på Mitt Telia för att ta reda på det.

 • Vem som helst med mobilt telefon- eller bredbandsabonnemang från Telia kan starta en Telia Familj.
 • Gruppen startas på Mitt Telia genom att lägga in de abonnemang man önskar. För att skapa en Familj behövs minst två mobila abonnemang (telefoni eller bredband) varav minst ett måste vara skrivet på den kund som startar Telia Familj.
 • För att få familjerabatt behöver minst ett av abonnemangen i gruppen vara ett Telia Mobil Komplett med 12 GB eller mer i surfmängd.
 • Upp till 4 personer med mobila abonnemang hos Telia kan ingå i samma Familj.
 • Inbjudna personer får information via sms till det mobila abonnemang som läggs in till Telia Familj och godkänner inbjudan via Mitt Telia.
 • Ett och samma abonnemang kan bara vara med i en Familj åt gången.
 • Familjerabatt ges ej på Telia Mobil Rörlig, Mobilanslutningar samt vissa äldre abonnemangsformer. För att se vem som kan få familjerabatt titta i tabellen.
 • Ägaren till en Telia Familj kan ändra abonnemang som ingår i Familjen – lägga till och ta bort via Mitt Telia.
 • Abonnemang som ingår i en Telia Familj kan välja att lämna Familjen, vilket görs via Mitt Telia.
 • Förutom 50 kr i rabatt på månadsavgiften påverkas inte abonnemangets villkor, bindningstider eller uppsägningstider av att vara med i en Familj.