Telia Companys trafikhantering

Telia Company genomför trafikhantering av tekniska skäl och för våra kunders skull. Hanteringen omfattar prioriteringen av trafiken i våra nätverk. Utan adekvat trafikhantering kan vi inte vidmakthålla eller öka stabiliteten i våra nät. Trafikhanteringen gör också att vi kan säkerställa att kundernas anslutning är fortsatt god även vid överbelastning, och den hjälper oss att leverera högsta möjliga kvalitet på våra tjänster, som till exempel IPTV-tjänsten. All IPTV-trafik (s.k. unicast och multicast) distribueras i ett separat virtuellt LAN för att säkerställa tjänstekvaliteten i accessnätet. Strömmande tv-signaler är känsliga för både fördröjningar och förluster av datapaket i nätet. Mobila nätverk är mycket känsliga för applikationer som slukar mycket bandbredd eftersom nätens kapacitet begränsas av det tillgängliga spektrumet. En begränsad bandbreddskapacitet måste delas av alla användare i en viss cell, och därför kan höganvändare i hög grad påverka upplevelsen för de andra användarna. För att maximera tjänsternas tillgänglighet för alla aktiva användare i en viss cell är det nödvändigt att upprätthålla nätverksoperatörernas förmåga att hantera trafiken. Mobila tjänster som är tidskritiska i bemärkelsen att de måste levereras i en sekvens, som rösttelefoni, har prioritet framför data om nätverket blir överbelastat. Det betyder inte att datalänken kopplas ifrån helt utan snarare att hastigheten minskar. För mobil datatrafik finns det också några definierade parametrar för att fördela kapaciteten för olika typer av datatrafik. Det betyder t.ex. att generella begränsningar avseende kapacitet och/eller hastighet, oavsett abonnemang eller erbjudande, gäller för mobil datatrafik avseende fildelning.

För att säkerställa alla kunders möjlighet att få en god kvalitet gäller för närvarande följande generella begränsningar för Telias mobila datatrafik:

  • Kapaciteten för fildelning är begränsad till 50 Mb/s per site i kärnnätet, dock ej nattetid mellan kl 01 och 06.
  • Hastigheten för fildelning är reducerad till 50 kb/s i upp-länk och 450 kb/s i ned-länk.
  • En abonnent kan maximalt använda 5 sessioner samtidigt för fildelning.
     

Men ingen skillnad görs mellan olika innehållstjänster och applikationer. Beroende på trafikens utveckling kan dessa parametrar ändras över tid. I fasta bredbandsnät där kapaciteten ska delas i accessnätet, kan omfattande användning av ”peer-to-peer”- tillämpningar ge liknande men mindre tydliga effekter, eftersom bandbredden är högre och det är färre användare som potentiellt ska dela på kapaciteten.

För att skydda våra kunder och nät och användare mot skräppost, virus och angrepp mot IT-system (s.k. DoS-attacker) vidtar Telia Company löpande olika åtgärder. Telia Company deltar också aktivt i arbetet med att bekämpa bilder på sexuella övergrepp mot barn genom att i samarbete med polisen spärra hemsidor där sådant material förekommer.