Koppla in bredband och telefoni med wifi-router TG799vac

Det här behöver du:

 • Wifi-router TG 799vac + strömadapter
 • Delningsdosa
 • Nätverkskabel
 1. Koppla delningsdosan till routern

  Sätt delningsdosan i första telejacket och anslut delningsdosans två kontakter i din router.

  • Grå kontakt till grått Dsl-uttag.
  • Grön kontakt till grönt Phone 1-uttag.

  Om du vill koppla en telefon direkt in i din router kan du ta ur grön kontakt och sätt i RJ11-kontakten i det gröna uttaget märkt telefon 1. Den andra änden av kabeln kopplas in i din telefon.

  Obs! På sidan av delningsdosan finns ett reglage. Har du Telia Bas (fast telefoni) ställer du det på PSTN. Har du Telia Bredbandstelefoni väljer du VOIP.På sidan av delningsdosan finns ett reglage. Har du Telia Bas (fast telefoni) ställer du det på PSTN. Har du Telia Bredbandstelefoni väljer du VOIP.

 2. Koppla routern till eluttaget

  Det gör du genom att koppla strömadapterns kabel till Power-uttaget på din router. Sätt strömadaptern i ett eluttag och koppla på modemet med strömbrytaren. Det kan ta upp till tre minuter innan din router startar, Status-lampan kommer då att lysa grönt när den är igång. 

 3. Programvaran uppdateras nu automatiskt

  Detta kan ta upp till 20 minuter, därefter startas din router om. Om allt är ok efter uppdatering kommer endast Status-lampan vara tänd och lysa grönt.

 4. Koppla in dina telefoner på de övriga telefonjacken i hushållet.

 5. Se status på tjänster som är igång

  Vill du se status på övriga tjänster som är igång kan du trycka på status-knappen på routern. Lamporna lyser grönt under några sekunder innan de slocknar igen. Om något fel inträffar lyser Power-lampan rött, och alla lampor tänds för de tjänster som fungerar.

  Statusen för bredbandstelefoni ser du på lampan som heter Voice.

  Vad de övriga lamporna betyder kan du läsa här.

SÖK SUPPORT